Studenti si užili Rektorský sportovní den. Nabídl téměř 30 sportů

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz
TISKOVÁ ZPRÁVAPraha, 16. května 2013 – I na letošní rok Univerzita Karlova přichystala studentům a svým zaměstnancům již tradiční Rektorský sportovní den. Příchozí si na něm mohli vyzkoušet téměř tři desítky sportů. Při příležitosti této sportovní události získali vybraní studenti Přírodovědecké fakulty UK mimořádné stipendium za skvělé sportovní výkony. 


V tento den se na sportovištích setkávají studenti všech univerzitních fakult, aby mezi sebou porovnali své síly, ať už v plánovaných turnajích, nebo v různých individuálních disciplínách. Podobně jako v minulých letech byly i letos připraveny tradiční sporty i prezentace méně obvyklých pohybových aktivit.


Kromě sportovních zážitků si dnes sedm studentů odneslo domů i ocenění v podobě mimořádných stipendií. Ta předal ve Sportovním centru UK děkan Přírodovědecké fakulty Prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc. studentům za jejich vynikající sportovní výsledky, jimiž reprezentují fakultu.


„Přírodovědecká fakulta podporuje zájmovou činnost svých studentů a zaměstnanců. Váží si také úspěchů, kterých studenti a zaměstnanci ve svých mimofakultních aktivitách dosahují,“ říká k mimořádným stipendiím děkan fakulty profesor Gaš.


Na základě přijatých žádostí studentů PřF UK o jednorázová sportovní stipendia a na základě jejich známých sportovních výsledků převzali ocenění úspěšné reprezentantky z ČAH 2012 v Brně: Kristýna Provázková (florbal, 1. místo), Barbora Houšková (florbal, 1. místo), Hana Pevná (fresbee, 2. místo) a Štěpánka Turnová (plavání, 2. místo štafeta 4x 50m ploutvové plavání a veslování, 2. místo; 2x 1. místo MČR do 23 let). Ze stipendia se dále může radovat Tomáš Kudela (mistr světa a extraligy ČR v hokejbale), Tereza Kmochová (držitelka pěti zlatých medailí 10. ME neslyšících lyžařů) a Petra Vinšová (juniorská reprezentantku a členka druhého ženského týmu ČR v curlingu).


„Všem oceněným srdečně gratuluji a přeji i nadále mnoho sportovních i studijních úspěchu,“ připojuje se s gratulací vedoucí Katedry tělesné výchovy PřF UK Mgr. Kateřina Feitová.


Sport a jeho podpora má na univerzitě velkou tradici, absolventi i studenti Univerzity Karlovy zaznamenávají významné sportovní úspěchy. UK také každoročně připravuje pravidelná sportovní odpoledne pro zdravotně postižené. Již tradičně se studenti univerzity zapojují do Českých akademických her, Univerzitních osem – veslařského souboje pražských vysokých škol, dále do běžeckého závodu Motolská míle či Hokejové bitvy – jedinečného projektu studentských organizací čtyř velkých pražských univerzit. V neděli 12. května se Univerzita Karlova stala patronem Univerzitního maratónu – Běhu o pohár rektora UK. V pátek 7. června se pak bude v rámci Primátorek konat veslařský souboj na Vltavě s názvem Univerzitní osmy, na němž bude mít UK také své zastoupení. Za správnost:


Mgr. Václav Hájek

Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.cz


Univerzita Karlova


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S bez mála půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 900 zaměstnanců, z toho téměř 4 500 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 53 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 642 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje přes 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Více než 7 000 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje bez mála 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela celkem 450 bilaterálních smluv a 192 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:30 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám