Nakladatelství Univerzity Karlovy na veletrhu Svět knihy 2013

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz
TISKOVÁ ZPRÁVAKarolinum, nakladatelství Univerzity Karlovy, se jako každý rok účastní mezinárodního knižního veletrhu Svět knihy. Jeho stánek najdou zájemci v Průmyslovém paláci pod označením P 601.


Nakladatelství Karolinum zde představí kromě jiného výběr z nejzajímavějších titulů a novinek ze své produkce za rok 2012 a 2013. V letošním roce nabízí Karolinum exkluzivní veletržní slevu 20% na všechny své tituly, které budou na veletrhu prezentovány.Z bohaté nabídky Nakladatelství Karolinum se na veletrhu představí např. tyto publikace: 


Richard Biegel: Mezi barokem a klasicismem – Proměny architektury v Čechách a Evropě druhé poloviny 18. století

Publikace pojednává o architektuře v Čechách  2. poloviny 18. století, kterou nahlíží v kontextu architektury evropské.

Praha, Karolinum 2013, brožovaná, 344 str., 1. vydání, cena: 350 Kč


Burke, Peter: Společnost a vědění II. Od Encyklopedie k Wikipedii

Peter Burke, emeritní profesor kulturní historie na univerzitě v Cambridgi touto knihou navazuje na první díl svého souhrnného zamyšlení nad vztahem Společnosti a vědění a oba svazky souborně podávají přehled o vývoji znalostních a vzdělávacích praktik, institucí a trendů „od Gutenberga po Google". Hranici mezi oběma částmi tvoří rok 1750 a osvícenská Encyklopedie.

Praha, Karolinum 2013, brožovaná, 406 str., 1. vydání, cena: 310 Kč


Charvátová, Kateřina: Dějiny cisterckého řádu v Čechách (1142-1420). Svazek I. Fundace 12. století

První svazek čtyřsvazkového díla je zaměřen na historii pěti nejstarších cisterciáckých klášterů na území Čech: Sedlce, Plas, Pomuku, Hradiště nad Jizerou a Oseka. Text doplňuje více jak 150 černobílých fotografií. Publikace vyšla poprvé v roce 1998 k 900. výročí založení cisterciáckého řádu, druhé vydání využívá další archivní studium a je podstatně přepracováno s ohledem na postup bádání a aktuální literatury, zejména zahraniční.

Praha, Karolinum 2013, brožovaná, 484 str., 2. vydání, cena: 420 Kč


Vágnerová, Marie: Vývojová psychologie. Dětství a dospívání

Doplněné a přepracované vydání oblíbené publikace se zabývá psychickým vývojem jedince v období dětství a dospívání.

Praha, Karolinum 2012, vázaná, 536 str., 2. vydání, cena: 320 Kč


Vágnerová, Marie - Csémy, Ladislav - Marek, Jakub: Bezdomovectví jako alternativní existence mladých lidí

Kniha přináší informaci o těch, kteří ztratili své zázemí nebo je dokonce nikdy nezískali. Je o jejich životě na ulici i před ním, o jejich přístupu k různým problémům, s nimiž se museli vypořádat. Druhá část publikace je věnována opačnému procesu, návratu z ulice zpět do společnosti, a obtížím s ním spojených. Text vychází z rozhovorů s těmito lidmi a je autentickým obrazem uvedené sociální skupiny.

Praha, Karolinum 2013, brožovaná, 340 str., 1. vydání, cena: 360 Kč


Laclau, Ernesto: Emancipace a radikální demokracie

Kniha Emancipace a radikální demokracie je kolekcí esejů významného postmarxistického politického teoretika Ernesta Laclaua. Ústředním tématem všech těchto esejů je otázka platnosti pojmu emancipace, který je klíčovým momentem našeho politického imaginárna již od dob osvícenství.

Praha, Karolinum 2013, brožovaná, 204 str., 1. vydání, cena: 200 Kč


Křen, Jan: Historik v pohybu

Výbor studií výrazné osobnosti českého dějepisectví soudobých dějin Jana Křena má za cíl zprostředkovat pohled na jeho trvale inspirativní historiografické dílo v perspektivě od 60. let do počátku 21. století.

Praha, Karolinum 2013, brožovaná, 426 str., 1. vydání, cena: 420 Kč


Benda, Jan: Útěky a vyhánění z pohraničí českých zemí 1938-1939 Migrace z okupovaného pohraničí ve druhé republice

Kniha historika Jana Bendy se věnuje problematice útěků a vyhánění obyvatel z česko-moravsko-slezského pohraničí Československa, v níž zhodnotil výsledky dřívějších historických výzkumů a obohatila je o nově získaná fakta z archivních materiálů.

Praha, Karolinum 2013, brožovaná, 544 str., 1. vydání, cena: 420 Kč


Lomová, Olga: S’-ma Čchien: Kniha vrchních písařů

Kniha vrchních písařů (Š’-ťi) je základním dílem čínské historiografie. Hovoří o Číně od mytických prvopočátků až po stabilizaci sjednocené říše za císaře Wua dynastie Chan (vládl 140–87 př. n. l) a utváří obraz čínské civilizace, který dodnes určuje pohled Číňanů na vlastní minulost. Rozsáhlá úvodní studie o počátcích čínské historiografie navazuje na nejnovější sinologické bádání a uvádí toto téma vůbec poprvé do českého prostředí. Dílo je doplněno rejstříky, mapami a obrazovými přílohami.

Praha, Karolinum 2012, vázaná, 648 str., 1. vydání, cena: 650 KčPro návštěvníky veletrhu Svět knihy je na stánku Nakladatelství Karolinum připravena také řada autogramiád autorů:


17. 5. – pátek

16,00 – prof. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc., autorka knihy Dějiny cisterckého řádu v Čechách (1142–1420)

17,00 – prof. PhDr. Jan Křen, DrSc., autor knihy Historik v pohybu


18. 5. – sobota

14,00 – MUDr. František Koukolík, DrSc., autor knihy Já. O mozku, vědomí a sebeuvědomování

15,00 – prof. PhDr. Petr Wittlich, CSc., autor knihy Malíři české secese

16,00 – Jiří Šerých a doc. PhDr. Jaroslav Med, CSc., editoři knihy Korespondence Bohuslava Reynka

17,00 – Karel Šiktanc, autor básnických sbírek (např. Vážná známost, Nesmír, Čistec)O Nakladatelství Karolinum:


Nakladatelství Karolinum vzniklo v roce 1990 a dosud vydalo na 5500 titulů.  Zaměřuje se především na učební texty, vědecké monografie, vydává také 27 odborných časopisů a sborníky ze všech oborů, které se na Univerzitě Karlově vyskytují. Některé ediční projekty zajišťuje Karolinum koediční spoluprací s jinými nakladateli.


Samostatné ediční projekty představují reprezentační publikace vztahující se k historii Univerzity Karlovy, monografie z dějin umění, jazykové učebnice či mezioborová edice Limes, v níž vychází překlady děl s těžištěm v literární vědě a dějinách kultury.


Významným projektem je také vydávání české beletrie a její překlady do světových jazyků a vydávání díla Karla Šiktance.


Veškerou knižní produkci Nakladatelství Karolinum lze zakoupit v reprezentačním knihkupectví v Celetné ulici 18 v Praze nebo prostřednictvím internetového knihkupectví Karolinum (www.cupress.cuni.cz), kde je k dispozici přehledná nabídka kompletní produkce Nakladatelství Karolinum a také více než 20 000 titulů několika stovek nakladatelů zahrnující všechny oblasti odborné literatury. Držitelé karet ISIC a ITIC mohou využít slevu 10 % na veškerý sortiment.
Za správnost:


Mgr. Václav Hájek

Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.cz
Poslední změna: 21. leden 2018 23:30 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám