Pohár rektora UK předán. Doběhla si pro něj štafeta z Univerzity Hradec Králové

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz
TISKOVÁ ZPRÁVAPraha, 30. května 2013 – Vítězná štafeta Běhu o pohár rektora Univerzity Karlovy, kterou se stal tým studentů Univerzity Hradec Králové, převzala na slavnostním středečním galavečeru dne 29. května  pohár z rukou rektora Univerzity Karlovy prof. RNDr. Václava Hampla, DrSc. Štafety Univerzity Karlovy se umístily na 16. a 17. pozici.


Třetí ročník běžeckého závodu o pohár rektora UK se konal v neděli 12. května 2013 v rámci velkého maratónského víkendu v Praze. Jako první doběhla štafeta z Univerzity Hradec Králové a to v čase 2:36:10. Druhou příčku obsadil tým z Masarykovy univerzity v Brně a pomyslný bronz si vybojovali studenti z Vysoké školy ekonomické.


Univerzitu Karlovu letos zastoupily dva štafetové týmy – Lus quatrus feminus z Právnické fakulty UK a Ghost Cats z Přírodovědecké fakulty UK. Nakonec obsadily 16. a 17. místo.


Na start se letos postavilo celkem 21 univerzitních štafetových týmů. Závodníci běželi trasu dlouhou 3 × 10 km + 1 × 12,195 km.


Běh o pohár rektora UK se poprvé konal 8. května 2011. Štafetový závod vysokoškolských studentů tehdy vyhrála štafeta studentů z Maďarska. V loňském roce si pak pohár odvezl tým studentů z Masarykovy univerzity v Brně.
Za správnost:


Mgr. Václav Hájek

Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.cz


Univerzita Karlova


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S bez mála půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 900 zaměstnanců, z toho téměř 4 500 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 53 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 642 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje přes 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Více než 7 000 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje bez mála 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela celkem 450 bilaterálních smluv a 192 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.Poslední změna: 21. leden 2018 23:30 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám