Opatření rektora UK č. 11/2013

Název:

Změna Opatření rektora č. 31/2008

K provedení:

Čl. 11 odst. 2 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy

Účinnost:

1. října 2013

[zrušeno OR č. 55/2017]


Změna opatření rektora č. 31/2008

  1. Opatření rektora č. 31/2008, Podoba, údaje a další podrobnosti o vysokoškolském diplomu a o dodatku k diplomu, se mění takto:

    V čl. 2 odst. 7 se ve větě páté slova „úředně ověřenou“ zrušují.

  2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. července 2013.


V Praze dne 24. června 2013


prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor UK

.docPoslední změna: 21. leden 2018 23:24 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám