Opatření rektora UK č. 12/2013

Název:

Změna Opatření rektora č. 10/2001

K provedení:

čl. 4 odst. 1 Řádu pro udělování cen studentům Univerzity Karlovy

Účinnost:

1. července 2013

[Zrušeno OR č. 48/2017]Změna opatření rektora č. 10/2001

  1. Opatření rektora č. 10/2001, Ceny studentům udělované z prostředků Univerzity Karlovy, se mění takto:

    V Části I., čl. 2 slova za slovy „Cena prof. PhDr. Václava Příhody - učitelské studium“ znějí: „(PedF, FTVS, MFF, PřF, HTF, FF)“.

  2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. července 2013.


V Praze dne 24. června 2013


prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor UK


Opatření rektora UK č. 12/2013 ke stažení ve formátu .doc


Poslední změna: 21. leden 2018 23:24 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám