Opatření rektora UK č. 19/2013

Název:

Vyhlášení 11. kola Grantové agentury Univerzity Karlovy v Praze (rok 2014)

K provedení:

čl. 4 odst. 7 Zásad činnosti Grantové agentury Univerzity Karlovy v Praze

Účinnost:

1. září 2013


Vyhlášení 11. kola Grantové agentury Univerzity Karlovy v Praze (rok 2014)

Čl. 1 Přihlášky nových projektů

 1. Přihlášky nových projektů se podávají prostřednictvím aplikace přístupné z www.cuni.cz, sekce „Věda a výzkum/Grantová agentura UK“ (http://www.cuni.cz/UK-33.html) .

 2. Přihlášky nových projektů lze podávat průběžně, a to počínaje dnem 7. října 2013.

 3. Lhůtu pro podání přihlášek nových projektů na fakultě stanoví děkan.

 4. Lhůta pro podání přihlášek nových projektů na odbor pro vědu a výzkum RUK (elektronickým způsobem hromadně za fakultu) je stanovena na 20. listopadu 2013.

 5. Limity finančních prostředků pro nové projekty jsou stanoveny opatřením rektora č. 34/2009, ve znění opatření rektora č. 10/2010, č. 14/2011, č. 7/2012 a č. 18/2013.

Čl. 2 Žádosti o pokračování projektů

 1. Žádosti o pokračování projektů se podávají prostřednictvím aplikace přístupné z www.cuni.cz , sekce „Věda a výzkum/Grantová agentura UK“ (http://www.cuni.cz/UK-33.html).

 2. Žádosti o pokračování projektů lze podávat průběžně, a to počínaje dnem 7. října 2013.

 3. Lhůtu pro podání žádostí o pokračování projektů na fakultě stanoví děkan.

 4. Lhůta pro podání žádostí o pokračování projektů na odbor pro vědu a výzkum RUK (elektronickým způsobem hromadně za fakultu) je stanovena na 21. ledna 2014.

 5. Limity finančních prostředků všech pokračujících projektů jsou stanoveny opatřeními rektora č. 34/2009, ve znění opatření rektora č. 10/2010, č. 14/2011, č. 7/2012 a č.18/2013.

Čl. 3 Závěrečné zprávy

 1. Závěrečné zprávy o dosažených výsledcích ukončených grantových projektů se podávají výhradně elektronickým způsobem, a to prostřednictvím aplikace přístupné z www.cuni.cz , sekce „Věda a výzkum/Grantová agentura UK“ (http://www.cuni.cz/UK-33.html) .

 2. Lhůtu pro podání závěrečných zpráv na fakultě stanoví děkan.

 3. Lhůta pro podání závěrečných zpráv na odbor pro vědu a výzkum RUK (elektronickým způsobem hromadně za fakultu) je stanovena na 8. dubna 2014. 1)

____

1) Tento termín je platný i pro projekty s označením „hodnocení odloženo“.


V Praze dne 4. července 2013


Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor


Opatření rektora UK č. 19/2013 ke stažení ve formátu doc.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:24 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám