Rektor Univerzity Karlovy podpořil studenty, kteří píší českou Wikipedii

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz
TISKOVÁ ZPRÁVAPraha, 8. 7. 2013 – Rektor Univerzity Karlovy profesor Václav Hampl podpořil projekt s názvem Studenti píší Wikipedii, jehož cílem je naučit studenty pracovat s Wikipedií, pochopit její výhody i možná úskalí. Rektor zároveň vyzval pedagogy, aby zvážili, zda by se do projektu nemohli také zapojit.Wikipedie je internetová encyklopedie vznikající dobrovolnou prací tisíců autorů a univerzální rádce v řadě oblastí. Za dobu své existence si našla místo i v univerzitním prostředí a studenti ji běžně využívají k základní orientaci. Wikipedie však skýtá i jistá úskalí – její hodnota totiž zásadně závisí na kvalitě zpracování jednotlivých hesel dobrovolnými přispěvateli.„Potřeba kompletního a komplexního, z primárních zdrojů vycházejícího a na ně odkazujícího zpracování jednotlivých hesel se nabízí jako logické téma pro vysokoškolské studenty, kteří se právě takovým způsobem potřebují naučit s fakty systematicky a kriticky pracovat,“ říká rektor Univerzity Karlovy profesor Václav Hampl.Studenti si v rámci spolupráce sami zkouší v kolaborativním prostředí české Wikipedie napsat heslo pod odborným dohledem vyučujícího i zkušených mentorů z řad wikipedistů. Seznamují se tak s významem autorského práva a správného používání referencí, osvojí si vyhledávání, třídění a zpracovávání informací a v neposlední řadě jim veřejné sdílení článku na Wikipedii umožňuje zažít radost z užitečnosti odvedené práce, kdy výsledek seminární práce neskončí jen takzvaně v šuplíku vyučujícího.„Tím, že pomáhají budovat nástroj pro šíření vědění, současně rozvíjejí svoji vlastní intelektuální kapacitu. Kromě jiného to posiluje vědomí, že i s Wikipedií (a dalšími podobnými nástroji) – při vší její užitečnosti – je nutno zacházet s kritickým vědomím, že nemůže být neomylná. Tato velmi vhodná a užitečná aktivita má moji jednoznačnou podporu,“ dodává rektor Hampl.Díky stovkám studentů je česká Wikipedie už nyní bohatší o články z oborů, na nichž dosud nikdo systematicky nepracoval. Současně se o ní dozvídají mladí lidé, kteří se mohou stát podporovateli nebo dokonce dlouhodobými editory Wikipedie. Celá řada spolupracujících pedagogů je z Univerzity Karlovy.Zásadního vylepšení se třeba díky práci studentů Přírodovědecké fakulty dočkaly desítky článků z oboru imunologie nebo histologie – v rámci projektu pod patronací Karla Drbala. Díky snaze studentů předmětu Ochrana krajiny a přírody, vedeného Jiřím Reifem, se pak čtenáři mohou detailně seznámit s desítkami chráněných území, což přispívá k lepšímu povědomí o ochraně přírody. Vlastní projekt vede i Petr Novotný z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, kde si Wikipedii „osahávají“ budoucí učitelé.
Česká část Wikipedie v současné době obsahuje přes 260 000 článků různé kvality, anglická verze má článků přes 4 miliony. Program Studenti píší Wikipedii spustilo před dvěma lety občanské sdružení Wikimedia Česká republika, v němž dobrovolníci pracují na propagaci a zlepšení obsahu české Wikipedie. Toto občanské sdružení již navázalo spolupráci s desítkami vysokoškolských učitelů v Praze, Olomouci, Brně a dalších městech. České univerzity se tak řadí do dlouhého seznamu vysokých škol po celém světě, které zapojují své studenty do rozvíjení Wikipedie; jen ve Spojených státech to jsou třeba elitní University of California v Berkeley nebo Yale University.Vojtěch Dostál z občanského sdružení Wikimedia ČR věří, že si spolupráce univerzit a dobrovolníků z řad české Wikipedii najde dlouhodobé místo v akademické sféře. „Podpora od rektora Univerzity Karlovy je pro nás neuvěřitelně cenná. Je to povzbuzení do další práce na rozvoji české Wikipedie a do ještě užší spolupráce s univerzitami napříč Českou republikou.“
Odkazy:Česká Wikipedie - http://cs.wikipedia.org

Program Studenti píší Wikipedii - http://studenti.wikimedia.cz

Sdružení Wikimedia Česká republika - http://www.wikimedia.cz
Za správnost:


Mgr. Václav Hájek

Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.cz

Univerzita Karlova v Praze


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho téměř 4 300 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 52 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 661 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje téměř 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Téměř 7 500 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela více než čtyři stovky bilaterálních smluv a 187 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.
Poslední změna: 21. leden 2018 23:30 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám