Zahraniční studenti mají z českých vysokých škol největší zájem o studium na Univerzitě Karlově

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz
TISKOVÁ ZPRÁVA
Praha, 11. července 2013 – Zahraniční studenti vysokých škol, kteří se rozhodnou v rámci programu Erasmus studovat v České republice, volí nejčastěji studium na Univerzitě Karlově v Praze. V akademickém roce 2011–2012 studovalo v rámci tohoto výměnného programu na 17 fakultách univerzity více než 1200 zahraničních studentů, což UK zařadilo na 11. místo mezi několika tisíci evropskými vysokými školami, na kterých se program Erasmus realizuje.O studium na Univerzitě Karlově mají v rámci programu Erasmus největší zájem studenti z Německa, Francie, Španělska a Polska. Nejčastěji působí na Filosofické, Právnické a 1. lékařské fakultě a také na Fakultě sociálních věd. Největší zájem mají o studium jazyků, politologii, historii, ekonomické, právní, lékařské obory či geografii. Studenti Univerzity Karlovy nejčastěji studují ve Francii, Španělsku a také Velké Británii. Značnou oblibu mezi destinacemi též získávají skandinávské země. Velmi nás těší vzrůstající zájem zahraničních studentů o naši univerzitu. Ať již jde o Erasmus nebo jiné výměnné programy.  V roce 2012 počet zahraničních studentů na našich fakultách meziročně mírně stoupl, a to jak ve výměnných, tak v cizojazyčných studijních programech. Pevně věřím, že nabídka a kvalita našich studijních programů v dalších letech přiláká ještě více zahraničních studentů a staneme se pro ně jednou z nejzajímavějších evropských univerzit,“ uvedl profesor Jan Škrha, prorektor pro zahraniční styky Univerzity Karlovy. 
V akademickém roce 2011-2012 vycestovalo v rámci Erasmu více než 7000 českých vysokoškoláků, na české univerzity pak přijelo studovat téměř 6000 studentů. Univerzita Karlova v tomto roce přijala v programu Erasmus více než 1200 zahraničních studentů, čímž si dlouhodobě udržuje první pozici v celonárodním podílu
V akademickém roce 2011–2012 vycestovalo s Erasmem více než 250 tis. studentů a více než 46 tis. vyučujících. Čeští studenti měli největší zájem o studia na univerzitách v Německu, Francii, Španělsku a Velké Británii. Na českých vysokých školách pak nejvíce studovali Španělé, Francouzi, Turci, Poláci a Slováci.  
Program Erasmus byl založen v roce 1987 a během uplynulých let s ním vycestovalo více než 3 miliony evropských studentů. Aktuálně se ho účastní univerzity z 33 evropských zemí.


 


Za správnost:


Mgr. Václav Hájek

Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.cz

Univerzita Karlova v Praze


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho téměř 4 300 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 52 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 661 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje téměř 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Téměř 7 500 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela více než čtyři stovky bilaterálních smluv a 187 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.
Poslední změna: 21. leden 2018 23:30 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám