3. LF Univerzity Karlovy účastníkem mezinárodního projektu zaměřeného na vyhodnocování karcinogenních rizik

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz
TISKOVÁ ZPRÁVAPraha 15. července 2013 – Zástupci 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy se účastní mezinárodního projektu Halifax s cílem zkoumat nádorová onemocnění. Jako jediní v České republice se tak stali součástí mezinárodního týmu více než 350 odborníků z 31 zemí.
Výzkumný projekt Halifax je zaměřen na hledání zcela nových přístupů k léčbě nádorových onemocnění, a také na získání odpovědí, zda každodenní vystavování se některým chemikáliím (karcinogenům) může hrát roli při vzniku nádorových onemocnění.  Jde zejména o látky, které jsou běžně obsaženy v potravinách, popřípadě vznikají při výrobě či používání zboží denní spotřeby.
„Je pro nás velkou ctí účastnit se jako jediní z České republiky tak důležitého projektu, jakým Halifax bezesporu je.  Zapojením několika stovek medicínských odborníků z širokého spektra prestižních lékařských pracovišť vzniká velká šance, že dojde k dalšímu posunu v prevenci a léčbě nádorových onemocnění,“ uvedl biolog Petr Heneberg z 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, zaměřující se v rámci projektu Halifax na vliv diabetu a metod jeho léčby na vznik a progresi nádorových onemocnění.
V rámci projektu, který organizuje kanadská nezisková organizace Getting to Know Cancer, bylo vytvořeno 24 vědeckých týmů, v rámci kterých jsou zkoumány různé aspekty nádorových onemocnění. Projekt bude probíhat během následujících 12 měsíců a jeho výsledky budou publikovány v odborných lékařských časopisech.  
 

Za správnost:


Mgr. Václav Hájek

Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.cz

O Getting to Know Cancer


Getting to Know Cancer je veřejná nezisková organizace se sídlem v Kanadě. Vznikla v roce 2011 s cílem účastnit se výzkumu nádorových onemocnění a aktivně odstraňovat bariéry, které stojí v cestě úspěšné léčby těchto onemocnění. Její založení bylo inspirováno úmrtími způsobenými nádorovými onemocněními v rodinách zakladatelů této organizace. Více informací o organizaci je k dispozici na www.gettingtoknowcancer.org.
Univerzita Karlova v Praze


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho téměř 4 300 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 52 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 661 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje téměř 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Téměř 7 500 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela více než čtyři stovky bilaterálních smluv a 187 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.
Poslední změna: 21. leden 2018 23:30 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám