57. ročník Letní školy slovanských studií FF UK je minulostí. Čeština se na čtyři týdny stala pro studenty z 35 zemí světovým jazykem

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz
TISKOVÁ ZPRÁVA


Praha 23. srpna 2013 – Slavnostním ceremoniálem ve Velké aule staroslavného Karolina byl ve čtvrtek 22. srpna zakončen 57. ročník Letní školy slovanských studií pořádaný Ústavem bohemistických studií Filozofické fakulty UK. Během uplynulého měsíce se s nástrahami češtiny úspěšně potýkalo 140 studentů z 35 zemí světa.Studenti absolvovali kurzy českého jazyka, které byly rozděleny do čtyř stupňů podle úrovně jazykových znalostí. Pro začátečníky a mírně pokročilé byla výuka realizována v angličtině nebo v němčině. Pokročilí studenti měli možnost zdokonalovat své znalosti ve specializovaných kurzech, středně pokročilí navštěvovali hodiny konverzace, pokročilí si mohli zvolit konverzační hodiny, konverzaci o české literatuře a kultuře nebo seminář českých reálií. Nabídku doplňovaly tři přednáškové cykly o jazykovědě, české historii, umění či kultuře. Mezinárodní slavistické a bohemistické veřejnosti se tak představila řada vynikajících odborníků, kteří působí na Filozofické fakultě a na dalších fakultách Univerzity Karlovy, ale i v akademických ústavech a dalších kulturních institucích.„Zájem o češtinu a českou kulturu je ve světě relativně veliký. V poslední době dokonce zaznamenáváme poměrně značný zájem ze strany operních pěvců, kteří musejí zpívat role v českých operách v originále. Ačkoliv studentům činila problémy nejen česká výslovnost, ale například i složité skloňování či vidové rozdíly, myslím si, že zvládli všechny nástrahy češtiny velmi dobře a věřím, že se mnozí z nich příští rok na naši letní školu opět vrátí“, uvedl Jiří Hasil, ředitel Letní školy slovanských studií.

Na jazykovou výuku a přednášky již tradičně navazoval bohatý kulturní a společenský program. Účastníci se mohli vydat na procházku kolem pražských divadel, na Vyšehrad či navštívit Národní divadlo a jeho archiv. Večerní program tvořily hudební večery, filmová představení a výuka českých písní v klubovně VŠ koleje. O víkendech si studenti vybírali ze dvou tras výletů, které směřovaly do zajímavých regionů Čech.Letošní ročník Letní školy slovanských studií byl obohacen o mezinárodní sympozium, jehož tématem byla čeština v zahraničí. Zaznělo na něm 50 referátů předních zahraničních i českých bohemistů z patnácti zemí Evropy, Asie, Afriky a Severní a Jižní Ameriky. Živé diskuse a přátelská atmosféra doprovázely i výjezdní zasedání sympozia v Lipnici nad Sázavou, které se uskutečnilo za účasti vnuka spisovatele Jaroslava Haška pana Richarda Haška a předního českého literárního historika PhDr. Radko Pytlíka.Studenti budou odjíždět domů s novými poznatky o českém jazyce, literatuře, kultuře a historii. Stejně jako v minulých bězích Letní školy slovanských studií se podařilo naplnit přání, aby se čeština alespoň pro jeden měsíc stala jazykem světovým, jazykem přátelství, tolerance a porozumění.

Kontakt:


PhDr. Jiří Hasil, Ph.D.,

Vlastimila Mikátová, , tel.: 221 619 381


 

Za správnost:


Mgr. Václav Hájek

Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.cz

Univerzita Karlova v Praze


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho téměř 4 300 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 52 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 661 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje téměř 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Téměř 7 500 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela více než čtyři stovky bilaterálních smluv a 187 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.
Poslední změna: 21. leden 2018 23:30 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám