Univerzita Karlova pořádá tradiční Orientační týden. Studentům prvního ročníku usnadní vstup do vysokoškolského prostředí

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz
Praha 17. září 2013 – Univerzita Karlova pořádá pro všechny své nové studenty nastupující do prvního ročníku tradiční Orientační den UK. Během pěti zářijových dnů je čeká série přednášek, které jim výrazně usnadní vstup do nového vysokoškolského prostředí.


Tematicky laděné přednášky budou po celý týden seznamovat nové studenty s různými aktivitami na Univerzitě Karlově, ať již studijního či zájmového charakteru. Získají tak například základní informace k úspěšnému zvládnutí studia, seznámí se s organizací výuky, možnostmi studijních pobytů v zahraničí či se naučí využívat bohaté knihovnické a informační zdroje univerzity. Nebudou chybět ani informace o možnostech využití volného času či studentské zájmové činnosti.


Přednášky se konají od 23. do 27. září 2013 v prostorách Zelené posluchárny Univerzity Karlovy (Celetná 20, Praha 1, 1. patro, dv. č. 141). Každý den začínají od 10 hodin. Bližší informace o obsahu jednotlivých přednášek jsou k dispozici na stránkách Univerzity Karlovy (http://www.cuni.cz/UK-3798.html), kde je zároveň možné se na ně zaregistrovat.Harmonogram přednášek


pondělí 23. září – Studium na UK v 10 hod., Podpora studentů od 11 hod., Koleje a menzy od 12 hod., Možnost studia v zahraničí od 13 hod.

úterý 24. září – Informační systém na UK v 10 hod., Knihovnické a informační zdroje od 11 hod., Elektronické knihy od 12 hod., Zájmová činnost studentů od 13 hod.

středa 25. září – Podpora studentů od 10 hod., Koleje a menzy od 11 hod., Studenti se speciálními potřebami od 14 hod.

čtvrtek 26. září – Studium na UK v 10 hod., Knihovnické a informační zdroje od 11 hod., Elektronické knihy od 12 hod.

pátek 27. září – Informační systém UK od 10 hod., Možnosti studia v zahraničí od 11. hod., Zájmová činnost studentů od 12. hod.

Za správnost:


Mgr. Václav Hájek

Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.cz

Univerzita Karlova v Praze


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho téměř 4 300 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 52 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 661 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje téměř 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Téměř 7 500 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela více než čtyři stovky bilaterálních smluv a 187 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:30 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám