Univerzita Karlova pojmenovala na počest Václava Havla svou magisterskou specializaci

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz
TISKOVÁ ZPRÁVAPraha 26. září 2013 – Univerzita Karlova slavnostně pojmenovala svou magisterskou specializaci po Václavu Havlovi. Studenti v rámci Václav Havel EUROPAEUM MA programme mají možnost studovat evropská studia na prestižních evropských univerzitách.Magisterský program organizuje Univerzita Karlova ve spolupráci s univerzitami v Oxfordu, Paříži a Leidenu. Garantem projektu je sdružení EUROPAEUM, asociace prestižních evropských univerzit. Absolventi programu obdrží titul „Václav Havel scholar“.


„V osobě Václava Havla spatřujeme člověka řídícího se po celý život silnými morálními a čestnými zásadami. A také to byl nejen výborný dramatik, ale též skvělý politik. Proto jsme se rozhodli pojmenovat po něm tuto specializaci evropských studií“, uvedl rektor Univerzity Karlovy prof. Václav Hampl.Studium je dvouleté a je rozděleno do čtyř semestrů. Propojuje pole evropské politiky, evropské soudobé dějiny, evropské sociálně právní a geografická studia a evropské mezinárodní vztahy. Zahrnuje pobyt na partnerské univerzitě, účast na dvou jarních školách v Oxfordu za účasti posluchačů a pedagogů partnerských univerzit a psaní a obhajobu diplomové práce pod dvojím vedením. Program je určen studentům magisterského cyklu Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd UK. Absolventi získají vedle magisterského titulu domovské univerzity i certifikát vydaný sdružením EUROPAEUM v Oxfordu.O sdružení EUROPAEUM


Europaeum bylo založeno v roce 1992 jako sdružení prestižních evropských univerzit s cílem podporovat excelenci ve vědecké a vzdělávací spolupráci mezi členy sdružení, fungovat jako otevřená akademická síť spojující členy Europaea a další uskupení ve společném úsilí o vzdělávání, sloužit jako zdroj pro obecnou podporu a propagaci evropských studií, poskytovat příležitosti pro společnou realizaci nových, panevropských iniciativ, prozkoumávat nové cesty a nové role pro univerzity při plnění jejich četných úkolů v nové éře vzdělání a vytvářet „základnu talentů“ pro zkoumání problémů a otázek, jimž současná Evropa čelí a jimž bude čelit v budoucnosti.


V současné době má Europaeum 11 řádných a 2 přidružené členy. Jeho aktivity zahrnují virtuální síť seminářů, výzkumné projekty, každoroční konference a studentské letní školy, přednášky, společné studijní programy, akademickou mobilitu a řadu stipendijních programů. Více informací na http://www.europaeum.org.

Za správnost:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.cz

Univerzita Karlova v Praze


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho téměř 4 300 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 52 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 661 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje téměř 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Téměř 7 500 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela více než čtyři stovky bilaterálních smluv a 187 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:30 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám