Natalja Jevgenjevna Gorbaněvská převzala zlatou pamětní medaili Univerzity Karlovy

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz
TISKOVÁ ZPRÁVAPraha 22. října 2013 – Ruská básnířka, překladatelka a obhájkyně lidských práv Natalja Jevgenjevna Gorbaněvská převzala dnes v Karolinu zlatou pamětní medaili Univerzity Karlovy. Toto nejvyšší ocenění UK získala za své celoživotní zásluhy v boji o demokracii, svobodu a lidská práva.


Natalja Jevgenjevna Gorbaněvská je poslední žijící účastník demonstrace, jež se uskutečnila na moskevském Rudém náměstí 25. srpna 1968 na protest proti okupaci Československa armádami Varšavské smlouvy. 


„Je nám ctí, že můžeme předat zlatou pamětní medaili Univerzity Karlovy tak významné bojovnici za lidská práva a svobodu, jakou paní Natalja Gorbaněvská bezesporu je. Její vyjádření nesouhlasu s okupací Československa v srpnu 1968 bylo názornou ukázkou nesmírné statečnosti a odvahy. Stejně tak její další celoživotní aktivity  dokazují, že si toto ocenění bez jakýchkoliv pochybností zaslouží“, uvedl prof. Václav Hampl, rektor Univerzity Karlovy.


Natalja Jevgenjevna Gorbaněvská promovala v roce 1964 na Petrohradské státní univerzitě v oboru překladatelství, později pracovala knihovnice a překladatelka a vydávala významný samizdatový časopis Kronika běžných událostí. V roce 1969 byla uvězněna ve vězeňské psychiatrické léčebně v Moskvě a v Kazani s diagnózou schizofrenie. Po třech letech byla propuštěna a zapojila se opět do disidentského hnutí. Angažovala se mimo jiné v protestech proti vyhoštění Alexandra Solženicyna ze Sovětského svazu a proti zneužívání psychiatrických zařízení k týrání politických vězňů. Pod hrozbou dalšího věznění se rozhodla odejít do exilu. V roce 1975 odjela nejprve do Izraele, odtud se pak přestěhovala do Paříže, kde žije dodnes. V Paříži začala vydávat své verše a editovat texty pojednávající o porušování lidských práv v Sovětském svazu. Zároveň pracovala v redakci ruských exilových časopisů Kontingent a Russkaja mysl.


Po roce 1990 několik navštívila Českou republiku, začala vystupovat v rozhlase a v televizi a obdržela pamětní medaili Karla Kramáře za zásluhy o obnovu demokracie, práv a svobod člověka. V roce 1995 získala polské státní občanství, roku 2008 Cenu Spirose Vergose za svobodu projevu na Pražském festivalu spisovatelů a čestný doktorát univerzity v polském Lublině.


Pamětní medaile Univerzity Karlovy


Pamětní medaile Univerzity Karlovy je udělována členům akademické obce a dalším osobám, které se zasloužily o rozvoj univerzity nebo její fakulty, rozvoj vědy, vzdělanosti nebo akademických svobod.


Medaili vytvořil v roce 1959 sochař Jiří Prádler. Na lícu je zobrazen motiv pečeti pražské univerzitní obce ze 14. století, na rubu v gotickém čyřobloučí český lev se slovenským štítkem na prsou a se symboly lékařské, přírodovědecké, právnické a filozofické fakulty při okraji. V souvislosti s ústavou z roku 1960 byla na medaili změněna podoba státního znaku. Tato medaile byla posléze udělována jako pamětní medaile Univerzity Karlovy ve zlatu, stříbru a bronzu. Zlatá pamětní medaile Univerzity Karlovy se po roce 1990 uděluje především vynikajícím akademickým osobnostem Univerzity Karlovy za celoživotní dílo a přínos pro vědu a blaho celé společnosti.


Za správnost:


Mgr. Václav Hájek

Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.cz

Univerzita Karlova v Praze


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho téměř 4 300 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 52 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 661 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje téměř 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Téměř 7 500 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela více než čtyři stovky bilaterálních smluv a 187 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.Poslední změna: 21. leden 2018 23:30 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám