Univerzita Karlova představí na veletrhu Gaudeamus zcela novou expozici

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz
TISKOVÁ ZPRÁVA


Praha 1. listopadu 2013 – Univerzita Karlova v letošním roce pokračuje v atraktivní prezentaci svých studijních oborů. Na nadcházejícím evropském veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus v Brně představí zcela novou expozici. 17 fakult univerzity, Ústav jazykové a odborné přípravy, Koleje a menzy, Informačně-poradenské centrum a Studentskou unii budou reprezentovat současní studenti univerzity. Veletrh se koná 5. – 8. listopadu 2013 v pavilonech G1/G2 brněnského výstaviště.


Hlavní informační část expozice Univerzity Karlovy bude v letošním roce koncipována ve tvaru kruhu, který vytváří obvodovou kulisu pro jednotlivé informační pulty. Fakulty budou zastupovat vždy dva studenti, kteří zájemcům univerzitu i nabídku studijních oborů představí a zprostředkují jim přímé zážitky a zkušenosti se studiem. Jednotlivé dvojice budou mít k dispozici prostor za prezentačním pultem s barovou židlí a prostor před pultem pro oslovování uchazečů. Ve vnitřní části expozice pak bude k dispozici relaxační zóna, jež kromě odpočinku taktéž poskytuje prostor pro interaktivní setkávání uchazečů se zástupci univerzity.
Součástí veletrhu je doprovodný program Věda pro život. Zde Univerzita Karlova představí nové samostatné designové pulty, oddělené od informační zóny panelovou zástěnou. V rámci programu se představí Matematicko-fyzikální fakulta, 1. lékařská fakulta, 3. lékařská fakulta, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Pedagogická, Filozofická, Přírodovědecká fakulta a Fakulta tělesné výchovy a sportu. Návštěvníci budou moci shlédnout nejnovější vědecké poznatky a jejich aplikace v praxi, přírodní jevy, chemické pokusy a mnohé další. Veškeré zajímavosti si budou moci přitom sami vyzkoušet. Tak například Lékařská fakulta v Hradci Králové seznámí návštěvníky se základní diagnostikou lidského těla, 1. Lékařská fakulta představí využití virtuální reality v rehabilitaci. Filozofická fakulta ukáže, jak bude vypadat Evropa v roce 2045 a zástupci Matematicko-fyzikální fakulty vysvětlí, proč je v současné době tak fascinující pracovat v IT.


Přírodovědecká fakulta a MFF UK budou zároveň reprezentovat UK v druhém z doprovodných programů nazvaného Pojďme si hrát s technikou. Letošním tématem jejich prezentací budou roboti, 3D tisk, chemické měřicí přístroje či supravodivost.Za správnost:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.cz

Univerzita Karlova v Praze


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho téměř 4 300 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 52 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 661 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje téměř 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Téměř 7 500 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela více než čtyři stovky bilaterálních smluv a 187 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:30 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám