Setkání s francouzským historikem Olivierem Chalinem při příležitosti českého vydání jeho knihy Bílá hora

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz
POZVÁNKA


Ve čtvrtek 7. 11. v 17:30 – v předvečer výročí bitvy na Bílé hoře – vystoupí se svojí přednáškou na FF UK francouzský historik Olivier Chaline, který zde zároveň představí českou podobu své knihy, vydávanou  univerzitním nakladatelstvím Karolinum.


Čtvrteční vystoupení profesora pařížské Sorbonny Oliviera Chalina, který přijal pozvání česko-fracouzského semináře FFUK, je rozděleno na dvě části: nejprve vystoupí ráno v 9:10 h v místnosti č. 201 s přednáškami La Montagne Blanche au prisme des divisions religieuses et politiques de l'Europe de 1620 a L'historien embarque. Des archives a la navigation. Následně v 17:30 h v místnosti č. 200 naváže přednáškou Bitva na Bílé hoře, která bude spojena s představením českého překladu autorovy knihy, připravované k vydání univerzitním nakladatelstvím Karolinum na konec listopadu.


Překlad knihy Bílá hora, která v zahraničí vzbudila zasloužený ohlas, umožňuje českému čtenáři, aby se na tuto klíčovou událost našich dějin podíval z poněkud jiného úhlu, než bylo dosud zvykem. Monografie Olivera Chalina se zaměřuje především na vylíčení samotné historické bitvy. Autor čerpal z badatelsky málo využitých pramenů a z méně obvyklých zdrojů, jako je např. topografie bitevního pole  nebo prameny ikonografické.


Olivier Chaline (*1964) – francouzský historik, přední specialista na středoevropské dějiny, působící jako profesor na Université Paris-IV. Sorbonne.


Karolinum - nakladatelství Univerzity Karlovy vydává kromě odborné literatury a řady učebních textů také 27 vědeckých časopisů, českou beletrii a její překlady do cizích jazyků. Reprezentační knihkupectví nakladatelství Karolinum se nachází v pražské Celetné ulici č. 18.


Přednášky prof. Chalina se konají v hlavní budově Filozofické fakulty UK na nám. Jana Palacha 2, 2. patro, místnosti č. 200 a 201.
Za správnost:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.cz

Univerzita Karlova v Praze


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho téměř 4 300 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 52 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 661 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje téměř 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Téměř 7 500 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela více než čtyři stovky bilaterálních smluv a 187 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:30 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám