Univerzita Karlova poprvé udělila cenu Jaroslava Jirsy za nejlepší učebnici roku

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz
TISKOVÁ ZPRÁVAČtvrtek 14. listopadu 2013 – V rámci oslav Mezinárodního dne studentstva předal rektor Univerzity Karlovy poprvé Cenu Jaroslava Jirsy za nejlepší učebnici roku. 


Cena, nazvaná po dlouholetém řediteli univerzitního nakladatelství Karolinum, je určena autorům a autorským týmům z Univerzity Karlovy za vysokoškolské učebnice. Je udělována výhradně za první vydání publikace v oborech společenskovědních a humanitních, lékařsko-farmaceutických a přírodovědných, a matematicko-fyzikálních. Návrhy na udělení ceny za učebnici podávají rektorovi univerzity děkani fakult či ředitelé dalších součástí. S udělením ceny je spojena peněžitá odměna ve výši 50 000 Kč.Ocenění v roce 2013 získaly publikace:1) v oborech lékařsko-farmaceutických


Lékařská fakulta UK v Plzni

Kazakov, D. V.; Michal, M.; Kacerovska, D.; McKee, P. H.

Cutaneous Adnexal Tumors

Vydal: Lippincott Williams & Wilkins


Cutaneous Adnexal Tumors je uceleným pojednáním o širokém spektru kožních adnexálních nádorů, které byly doposud rozpoznány. Publikace detailně popisuje jednotlivé případy a podmínky výskytu nádorů, autorům se podařilo pokrýt více než 95 % případů tohoto onemocnění.2) v oborech společenskovědních


Nakladatelství Karolinum

Klíma, T.

Učebnice klasické japonštiny

Vydalo: Karolinum


Publikace určená studentům japanologie seznamuje se základy historického jazyka zformovaného v 9.? 12. století, který se takřka nezměněn používal v písemné podobě až do první poloviny dvacátého století. Její součástí jsou také dodatky s důležitým rozšiřujícím materiálem pro překládání (gramatické tabulky, slovníček, seznam starých provincií s mapou, přehled starých jednotek nebo uctivých sloves atd.)3) v oborech přírodovědných a matematicko-fyzikálních


Matematicko-fyzikální fakulta UK

Duintjer Tebbens, J.; Hnětynková, I.; Plešinger, M.; Strakoš, Z.; Tichý, P.

Analýza metod pro maticové výpočty (Základní metody)

Vydal: Matfyzpress


Cílem textu není popis jednotlivých algoritmů a metod, má ukázat především jejich vnitřní souvislosti a vztahy s jinými oblastmi matematiky.


Statut Ceny Jaroslava Jirsy http://www.cuni.cz/UK-4844.html
Za správnost:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.cz

Univerzita Karlova v Praze


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho téměř 4 300 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 52 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 661 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje téměř 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Téměř 7 500 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela více než čtyři stovky bilaterálních smluv a 187 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:30 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám