Informační den Univerzity Karlovy přilákal zájemce o studium na Univerzitě Karlově

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.czTISKOVÁ ZPRÁVA


Praha 23. listopadu 2013 – Pro všechny zájemce o studium uspořádala Univerzita Karlova v sobotu 23. listopadu v prostorách areálu Albertov Informační den. Zájem o informace o možnostech studia na nejstarší české univerzitě byl jako vždy velký. Během několika hodin přišlo téměř 2 000 návštěvníků. Spolu s praktickými informacemi o studiu čekal na návštěvníky bohatý doprovodný program.


V rámci Informačního dne se představilo všech 17 fakult univerzity. Zájemci o studium se u jednotlivých stánků získali kompletní informace o nabídce studijních programů, kterých UK v současné době nabízí více než 300. Zároveň zjistili podrobnosti o přijímacím řízení pro akademický rok 2014/2015, podmínkách studia, možnostech ubytování a množství dalších užitečných rad důležitých při rozhodování o podání přihlášky na vysokou školu.


V průběhu Informačního dne probíhal po celý den doprovodný program. Návštěvníci se tak mohli v rámci tematických přednášek dozvědět o aktivitách na UK, ať již studijního či zájmového charakteru. Získali například informace k úspěšnému zvládnutí studia, seznámili se s organizací výuky či možnostmi studijních pobytů v zahraničí. Nechyběly ani informace pro uchazeče se speciálními potřebami.


Pro rodinné příslušníky a doprovod byla po celý den otevřena Botanická zahrada UK, Chlupáčovo muzeum i Mineralogické muzeum. Návštěvníci si též mohli poslechnout přednášky z oblasti matematiky či fyziky, navštívit výstavu Věda je krásná či se zúčastnit komentované prohlídky působivé lokality Albertova.Za správnost:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.cz

Univerzita Karlova v Praze


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho téměř 4 300 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 52 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 661 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje téměř 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Téměř 7 500 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kurzy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela více než čtyři stovky bilaterálních smluv a 187 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:30 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám