Měli předci univerzitní titul? Zjistíte to v on-line aplikaci Univerzity Karlovy

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


TISKOVÁ ZPRÁVA


Praha 11. prosince 2013 – Univerzita Karlova zpřístupnila na webu historické matriky svých doktorů s vyhledávací aplikací. Každý tak může snadno zjistit, jestli jeho předci nebyli doktory pražské univerzity, anebo kolik akademiků vzešlo i z té nejzapadlejší horské vesnice. V aplikaci je možné aktuálně prohledávat údaje o více než 24 tisících studentů.


Jde o doktory Univerzity Karlovy z let 1882 až 1939, tedy od rozdělení pražské univerzity na českou a německou do uzavření českých vysokých škol nacisty. Poválečné matriky musí na zveřejnění počkat kvůli ochraně osobních údajů.


„Při vyhledávání podle jmen si může každý ověřit, kolik jeho předků či jmenovců na pražské univerzitě promovalo, kdy a na které fakultě získali titul, kde se narodili, jaké bylo jejich vyznání či jména a povolání jejich rodičů,“ vysvětluje vedoucí Archivu Univerzity Karlovy Petr Cajthaml. Pro odborníky i laiky databáze nabízí i další zajímavé detaily: například vyhledávání podle míst narození či roku zakončení studia.


Na webu budou zcela nově přístupné i naskenované matriky Německé univerzity v Praze z let 1882 až 1945. V nich lze prozatím listovat jako v běžných knihách, vyhledávání bude možné později. Doktory německé univerzity byli například spisovatelé Franz Kafka a Max Brod, držitelé Nobelovy ceny manželé Gerty Theresa Radnitzová a Karl Ferdinand Cori či historik a protektorátní náměstek pražského primátora Josef Pfitzner. Na české univerzitě promovali Karel Čapek, Jaroslav Heyrovský, Vladislav Vančura či Jan Patočka.


Spuštění vyhledávací aplikace a zpřístupnění německých matrik je druhou fází rozsáhlého projektu, který chtějí archiváři a informatici Univerzity Karlovy realizovat. Jejich cílem je digitalizovat a on-line zpřístupnit matriky, rigorózní protokoly, protokoly o státních zkouškách a katalogy posluchačů české a německé univerzity v Praze, tedy údaje o více než 150 tisících studentů.


Webovou stránku projektu, která je nově dostupná i v angličtině, najdete zde: http://is.cuni.cz/webapps/archivKontakty:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail:


Mgr. Petr Cajthaml


Vedoucí Archivu UK

Ústav dějin UK a archiv UK

Univerzita Karlova v Praze

tel. +420 224 491 481

e-mail:Univerzita Karlova v Praze


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho téměř 4 300 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 52 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 661 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje téměř 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Téměř 7 500 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela více než čtyři stovky bilaterálních smluv a 187 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:30 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám