Iberoamerická cena o nejlepší studentskou práci zná své vítěze. Studentka Univerzity Karlovy mezi třemi nejlepšími

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz
TISKOVÁ ZPRÁVA


Praha 16. ledna 2014 – V reprezentačních prostorách Vlasteneckého sálu Univerzity Karlovy byly dnes vyhlášeny výsledky soutěže o nejlepší studentskou práci se vztahem k Latinské Americe či Pyrenejskému poloostrovu – Iberoamerická cena. Na prvních třech místech se umístili Klára Kleňhová z Univerzity v Hradci Králové, Lucia Argüellová z Metropolitní univerzity v Praze a Nicole Márföldi, studentka Filosofické fakulty Univerzity Karlovy.


Klára Kleňhová získala nejvyšší ocenění Premio Iberoamericano za práci Juan Valverde de Hamusco v kontextu renesanční filozofie a medicíny, Lucia Argüellová se věnovala problematice mexické migrace do Spojených států amerických, Nicole Márföldi pak byla oceněna za práci Fradique Mendes: Destilace moderního ducha.


„V práci Nicole Márföldi vysoce hodnotíme způsob výkladu a pojednání zvoleného tématu. Oceňujeme rovněž fundovanost autorky při zpracování literárních a odborných pramenů, na které se ve výzkumu odkazuje, a také původní myšlenky a závěry“, uvedli zástupci hodnotitelské komise.


Soutěž pro vysokoškolské studenty pořádali již podevatenácté zástupci diplomatických misí iberoamerických zemí akreditovaných v ČR pod záštitou první dámy České republiky Ivany Zemanové. Porota, složená z nejvyšších zástupců velvyslanectví iberoamerických zemí, tentokrát vybírala z 16 přihlášených textů zaměřených na problematiku latinskoamerických zemí a zemí Pyrenejského poloostrova, psaných ve španělském či portugalském jazyce. Vítězové si odnesli kromě ocenění i finanční odměnu.


Iberoamerická cena se udílí od roku 1994 a je jedinou svého druhu v Evropě. Zúčastnit se jí mohou vysokoškolští studenti bakalářského a magisterského programu, kteří jsou české národnosti, žijí v České republice a předloží vlastní vědeckou práci s přímým vztahem k Latinské Americe nebo Pyrenejskému poloostrovu.
Za správnost:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail:

Univerzita Karlova v Praze


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho téměř 4 300 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 52 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 661 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje téměř 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Téměř 7 500 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela více než čtyři stovky bilaterálních smluv a 187 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:34 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám