Opatření rektora UK č. 3/2014

Název:

Priority pro činnost Fondu mobility Univerzity Karlovy v Praze pro rok 2014

K provedení:

odst. 6 Statutu Fondu mobility Univerzity Karlovy v Praze

Účinnost:

15. ledna 2014


Priority pro činnost Fondu mobility Univerzity Karlovy v Praze pro rok 2014


1. Priority v jednotlivých oblastech:

A. Studium na zahraniční univerzitě v délce jeden až dva semestry pro studenty v prezenční formě studia, zejména

 • studenti na základě meziuniverzitní smlouvy o přímé spolupráci

 • studenti v rámci účasti ve společných doktorských programech - se zřetelem k joint degree a cotutelle

 • studenti realizující pobyt formou „free movers“, a to zejména v doktorském a magisterském studijním programu


zvláště pak:

 • v návaznosti na reciprocitu

 • s ohledem na dlouhodobou výměnu

 • s prezentací vlastních výsledků výzkumu


Studentům v doktorském studijním programu musí být pobyt v zahraničí započítán jako integrální součást studijního plánu, v magisterském studiu alespoň zčásti.


B. Studium zahraničních studentů na UK

 • studenti na základě meziuniverzitní smlouvy o spolupráci

 • studenti doktorského a magisterského studijního programu v prezenční formě studia se zřetelem ke společným programům – joint degree, cotutelle a formou „free movers“


C. Pobyty zahraničních vysokoškolských nebo vědeckých pracovníků na univerzitě

 • zavedení nové discipliny (oboru) ve studiu či vědě na UK

 • rozšíření současného stavu výuky v daném oboru

 • působení v rámci několika fakult na UK

 • příprava účasti pracoviště UK na mezinárodním společném projektu

 • působení pracovníka ze zahraniční univerzity v rámci „sabbatical“ na UK

 • krátkodobý přednáškový či výzkumný pobyt na UK

D. Krátkodobé vědecké nebo výzkumné pobyty v zahraničí


zvláště pak:

 • v rámci přípravy společného programu (zejména doktorského) s prestižním zahraničním subjektem


2. Termíny pro podání návrhů v roce 2014:

 • v letním semestru: do 31. března 2014

 • v zimním semestru: do 17. října 2014V Praze dne 15. ledna 2014prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor


.doc ke stažení


Poslední změna: 21. leden 2018 23:24 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám