Opatření rektora UK č. 11/2014

Název:

Statut Edice Václava Havla

K provedení:

-

Účinnost:

1. února 2014


Statut Edice Václava Havla

Čl. 1 Preambule

Na Univerzitě Karlově se zřizuje Edice Václava Havla  (dále jen „Edice“). Edice reflektuje široký záběr humanistického odkazu Václava Havla zaměřeného na člověka, občana a společnost z hledisek kulturních, společenských, náboženských a politických. Edice  zejména zprostředkovává zkušenost s totalitou ve střední Evropě dvacátého století, zkušenosti s transformací totalitního režimu v demokratickou společnost a odezvy této zkušenosti pak dále konfrontuje se situací v současném světě.

Čl. 2

Edice si klade za cíl představovat odborné práce, jejichž předmětem je hledání odpovědí na otázky rozvoje osobnosti, trvale udržitelného rozvoje života v profilových oblastech, např. soudobé dějinotvorné zkušenosti člověka a občanské společnosti; životní prostředí, morální a religiózní dimenze člověka, kultivace veřejného prostoru, společenská paměť a další. Tyto předměty jsou prezentovány otevřeným, multioborovým pohledem. Témata jsou celosvětová, potenciálními autory jsou tedy jak primárně příslušníci české akademické a intelektuální obce, tak zástupci akademické a intelektuální obce světové.

Čl. 3

  1. Edice zahrnuje dvě hlavní polohy témat souvisejících s osobností Václava Havla.

  2. První polohou jsou publikace vydávané v češtině (původní a překladové publikace).

  3. Druhou polohou jsou vydávané monografie v angličtině, představující zejména globální rozměr odkazu Václava Havla.

Čl. 4

  1. Edice je koordinována ediční radou této Edice. Předsedu ediční rady a její členy jmenuje rektor.

  2. Ediční rada spolupracuje s Knihovnou Václava Havla a s Forem 2000 a koordinuje svou činnost s prorektorem – editorem a Ediční radou rektora (čl. 13 odst. 4 Statutu UK).

Čl. 5

Činnost Edice a její financování zajišťuje Nakladatelství Karolinum.

Čl. 6

  1. Edice je jedním z projektů Univerzity Karlovy (vedle projektů Europaeum Václava Havla v evropských studiích a Stipendium Václava Havla), který nese jméno Václava Havla.

  2. Edice se zřizuje s výslovným souhlasem paní Dagmar Havlové.

Čl. 7

Tento Statut nabývá účinnosti dne 1. února 2014.V Praze dne 30. ledna 2014


prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor UK

.doc ke staženíPoslední změna: 21. leden 2018 23:24 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám