Usnesení přijatá na zasedání pléna AS UK dne 24. ledna 2014


1. AS UK schválil program zasedání ve znění schválených pozměňovacích návrhů.


2. AS UK schválil zápis ze zasedání AS UK dne 6. prosince 2013.


3. AS UK schválil zprávu o činnosti AS UK za období únor 2013 až leden 2014.


4. AS UK vzal na vědomí informace J. M. pana rektora a členů kolegia rektora.


5. AS UK podporuje stanovisko obsažené v dopise Rektorů pražských vysokých škol. Dle přesvědčení AS UK musí rozdělení financí z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání respektovat nadregionální význam pražských vysokých škol.


6. AS UK schválil Změnu Přílohy č. 6 Statutu UK ve znění schválené modifikace a schváleného pozměňovacího návrhu.


7. AS UK schválil vlastní hodnocení činnosti UK předložené rektorem.


8. AS UK schválil:


- Jednací řád Vědecké Rady 2. LF (č.j. 187/2013)


- Pravidla pro organizaci studia na FHS UK (č.j. 260b/2013) s výhradou legislativně technických oprav, jejichž znění sdělí orgánům fakulty na požádání pověřený člen legislativní komise.


- Pravidla pro přiznávání stipendií na FHS (č.j. 260a)/2013) s výhradou legislativně technických oprav, jejichž znění sdělí orgánům fakulty na požádání pověřený člen legislativní komise.


9. AS UK deleguje RNDr. Romana Matouška, Ph.D. do RVŠ.


10. AS UK vzal na vědomí informace z pracovních komisí.


11. AS UK vzal na vědomí informace z RVŠ.Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.


předseda AS UK v PrazeZa správnost:

Mgr. Lenka Pošíková, tajemnice AS UK


Usnesení přijatá na zasedání pléna AS UK dne 24. ledna 2014


Poslední změna: 21. leden 2018 23:40 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám