Rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima jednal s velvyslancem Korejské republiky

Tisková zpráva

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz
6. března 2014 – Rektor Univerzity Karlovy, prof. Tomáš Zima, se dnes sešel s velvyslancem Korejské republiky v Praze Jeho Excelencí panem Moon Hayong. Na programu jednání byl rozvoj dosavadní vzájemné spolupráce mezi Univerzitou Karlovou a Korejskou republikou.


Velvyslanec Korejské republiky Jeho Excelence pan Moon Hayong zmínil zvyšující se zájem obyvatel Asie o studia na prestižních evropských univerzitách. Zároveň vidí jako klíčové téma rozvoj spolupráce mezi technicky zaměřenými studijními obory a asijskými zaměstnavateli, kteří působí v České republice. Rektor Tomáš Zima uvedl, že Univerzita Karlova neustále rozšiřuje nabídku studijních programů v angličtině, dlouhodobě tato nabídka funguje na lékařských fakultách. Pan velvyslanec zároveň pozval Tomáše Zimu na dubnové mezinárodní setkání rektorů univerzit, které organizuje nadace Korea Foundation a uskuteční se v Korejské republice.


„Ve spolupráci s asijským regionem spatřuji do budoucna velký potenciál. Proto je snahou UK rozvíjet jak asijská studia v rámci Filozofické fakulty UK, tak i zapojovat se do výzkumných projektů na přírodovědných a lékařských fakultách UK,“ uvedl po setkání rektor Tomáš Zima.Univerzitě Karlově se dlouhodobě daří úspěšně rozvíjet a prohlubovat přátelské vztahy s korejskými univerzitami. Meziuniverzitní spolupráce je realizována jak s nevýznamnější tamní univerzitou Sung Kyun Kwan v Soulu, tak s Hankuk University of Foreign Studies. Ke spolupráci dochází jak v oblasti výměny studentů, tak i lektorské činnosti, kdy zástupci Filozofické fakulty UK ve spolupráci s korejskými bohemisty publikují pomůcky pro výuku češtiny na korejských univerzitách. Univerzita Karlova též rozvíjí spolupráci s Korea Foundation, nadací, která se významným způsobem stará o rozvoj koreanistiky v rámci Filozofické fakulty UK a přispívá k šíření povědomí o korejské kultuře v České republice.


Studium koreanistiky vzniklo na Filozofické fakultě UK již před rokem 1989 a UK tak nabízela zájemcům toto studium jako první univerzita v Evropě. V současné době v tomto oboru studuje 61 studentů. Zároveň na Univerzitě Karlově působí 13 řádných korejských studentů, a to převážně v magisterských programech. Největší zájem mají o studium medicíny a farmacie. Na UK působí i 17 korejských stážistů. Studenti obou zemí mohou pro svá studia využít stipendijní programy.Za správnost:


Mgr. Václav Hájek

Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů


Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.cz


Univerzita Karlova v Praze


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho téměř 4 300 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 52 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 661 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje téměř 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Téměř 7 500 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela více než čtyři stovky bilaterálních smluv a 187 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.
Poslední změna: 21. leden 2018 23:34 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám