Vítězem národního kola soutěže o Cenu Karla Velikého 2014 je elektronický Univerzity Karlovy iForum

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz
TISKOVÁ ZPRÁVA


Praha 12. března 2014 – Elektronický časopis Univerzity Karlovy iForum získal první cenu v národním kole o Cenu Karla Velikého 2014 pro mladé Evropany. Porota každoročně hodnotí projekty, které podporují společný smysl pro vytváření evropské identity a integrace mezi mladými lidmi. Celkový vítěz bude oznámen 10. dubna.


Oficiální internetový časopis UK iForum (www.iforum.cuni.cz) vznikl v roce 2003. Ve svém obsahu reflektuje dění na Univerzitě Karlově, přináší zprávy z univerzitního i studentského života. Časopis má také svou anglickou verzi, kterou připravují z velké části zahraniční studenti Univerzity Karlovy. Ti spolu se svými českými kolegy píší články o klíčových událostech jak z dění na UK, tak i z české či mezinárodní scény, která se vztahuje k vysokoškolskému prostředí.


V roce 2012 prošel časopis iForum proměnou grafického stylu a svou typografií a barvou navázal na vizuální styl Univerzity Karlovy. Nový webový design se zároveň začal přizpůsobovat tabletům a chytrým telefonům.


Cena Karla Velikého pro mladé Evropany, na které se podílí Evropský parlament a Mezinárodní nadace Karla Velikého v Cáchách, se uděluje projektům mladých lidí ve věku od 16 do 30 let. Evropská porota vybere 10. dubna z 28 národních vítězných projektů ze všech členských států EU tři vítězné, které získají finanční prostředky ve výši 5 000 €, 3 000 € a 2 000 €. Kromě toho vítězové obdrží pozvání k návštěvě Evropského parlamentu v Bruselu nebo Štrasburku.Za správnost:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail:

Univerzita Karlova v Praze


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho téměř 4 300 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 52 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 661 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje téměř 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Téměř 7 500 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela více než čtyři stovky bilaterálních smluv a 187 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:34 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám