Rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima přijal indického velvyslance

Tisková zpráva

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz

12. března 2014 – Rektor Univerzity Karlovy, prof. Tomáš Zima, se sešel s velvyslancem Indické republiky v Praze Jeho Excelencí panem Venkatesanem Ashokem. Hovořili spolu o spolupráci mezi Univerzitou Karlovou a indickými univerzitami při vzájemné výměně studentů i akademických pracovníků.

Indický velvyslanec Jeho Excelence pan Venkatesan Ashok hovořil o narůstajícím zájmu mladých Indů o studium v zahraničí, především na evropských a amerických univerzitách. Zároveň zmínil historicky velmi dobrou spolupráci mezi Indií a Československem při výměně studentů medicíny a pana rektora Zimu pozval na veletrh evropského vysokého školství, který se bude pod záštitou Evropské komise konat letos na podzim v Indii.Rektor Univerzity Karlovy uvedl, že jedním z hlavních cílů nejstarší vysoké školy v ČR je výrazným způsobem rozšířit nabídku studijních programů v angličtině. Záměrem Univerzity Karlovy je spolu s ostatními českými vysokými školami v nejbližší době připravit společnou databázi informací pro zahraniční studenty obsahující přehled studijních programů v angličtině. Zároveň je snahou Univerzity Karlovy vytvořit ve spolupráci s vybranými indickými univerzitami program na výměnu indických profesorů.


Studium indologie má na Univerzitě Karlově již více stopadesátiletou tradici, když se již v roce 1850 začalo s výukou sanskrtu. Ve 20. století se postupně začaly vyučovat moderní jazyky – hindština, bengálština a tamilština. Systematická výuka těchto specializací se rozvinula v 50. a 60. letech 20. století. Indologii se na UK v současné době věnuje 53 studentů, a to jak v bakalářském, magisterském i doktorském stupni. Na UK pak studuje téměř 50 studentů z Indie, největší zájem mají o studium na lékařských fakultách, Přírodovědecké fakultě a Matematicko-fyzikální fakultě UK.Za správnost:


Mgr. Václav Hájek

Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů


Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.cz


Univerzita Karlova v Praze


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho téměř 4 300 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 52 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 661 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje téměř 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Téměř 7 500 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela více než čtyři stovky bilaterálních smluv a 187 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.
Poslední změna: 21. leden 2018 23:34 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám