Univerzita Karlova si připomene 100. výročí narození Bohumila Hrabala

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.czTISKOVÁ ZPRÁVA


19. března 2014 – Letošní významné výročí narození českého spisovatele a absolventa Právnické fakulty UK  Bohumila Hrabala si Univerzita Karlova připomíná např. výstavou, diskusním večerem či českým a anglickým vydáním souboru Hrabalových povídek.


V rámci kulatého stolu BOHUMIL HRABAL STOLETÝ, který se uskuteční v předvečer výročí ve čtvrtek 27. 3. od 17h, vystoupí dr. Michael Špirit (FF UK), doc. Jiří Pelán (FF UK), mgr. Marek Vajchr (FAMU) a dr. Michal Kosák (ÚČL AV ČR). Moderátorem diskuse, věnované významu osobnosti a díla Bohumila Hrabala, bude prorektor UK pro vnější vztahy prof. Martin Kovář.


Zároveň bude ve foyeru Celetné 20 až do konce dubna k vidění výstava, věnovaná vztahu Bohumila Hrabala a Univerzity Karlovy.


Nakladatelství Karolinum připravilo k Hrabalovu výročí české a anglické vydání souboru povídek Rukověť pábitelského učně, která obsahuje povídkovou tvorbu Bohumila Hrabala ze 70. let 20. století. Část těchto povídek vyšla na jaře 1978 v nakladatelství Československý spisovatel pod názvem Slavnosti sněženek. Nové vydání Nakladatelství Karolinum vrací do souboru povídky v 70. letech cenzurované a navíc přidává prózu Družička.


Řadu akcí k výročí chystají také studenti Hrabalovy domovské Právnické fakulty UK. Spolek právníků Všehrd organizuje např. setkání s Jiřím Menzelem, naučné pásmo Via Hrabal či Hrabalovskou aprílovou párty – podrobnosti k dispozici na facebookových stránkách.Za správnost:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail:

Univerzita Karlova v Praze


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho téměř 4 300 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 52 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 661 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje téměř 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Téměř 7 500 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela více než čtyři stovky bilaterálních smluv a 187 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:34 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám