Rektor Univerzity Karlovy přijal francouzského velvyslance s doprovodem. Hovořili o vzájemné spolupráci při podpoře vědy a výzkumu

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz
TISKOVÁ ZPRÁVA25. března 2014 – Rektor Univerzity Karlovy prof. Tomáš Zima přijal velvyslance Francouzské republiky v ČR Jeho Excelenci Jean-Pierra Asvazadouriana  s doprovodem.


V průběhu setkání byla projednávána dlouholetá spolupráce Univerzity Karlovy s francouzskými univerzitami v oblasti výměny studentů, která probíhá převážně v rámci programu Erasmus. Hovořilo se také o dohodách, které podepsala UK s 26 francouzskými univerzitami či institucemi. Většina z nich jsou rámcové dohody zastřešující uzavírání smluv o dvojím vedení disertační práce (cotutelles), jejichž počet s francouzskými vysokými školami daleko převyšuje počet uzavřených cotutelles s jinými zeměmi, či o výměně studentů či univerzitních profesorů.


Tématem setkání bylo i zapojení Univerzity Karlovy do vědeckých sítí, které Francie rozvíjí v České republice a dalších evropských zemích prostřednictvím Francouzského ústavu pro výzkum ve společenských vědách (CEFRES). Univerzita Karlova přislíbila spolupráci jak na úrovni konzultací, tak při praktické realizaci vědy. Zároveň se Univerzita Karlova plánuje zapojit do konzultací vědeckých projektů, které připravuje francouzská ambasáda. Rektor Univerzity Karlovy prof. Tomáš Zima se též shodl s francouzským velvyslancem na společném postupu a konzultacích při získávání finančních prostředků jak z národních zdrojů, tak z Evropských fondů pro český a francouzský vědecký výzkum.Jedním z posledních počinů vzájemné spolupráce je participace na magisterském studijním programu Václav Havel Europaeum MA Programme, v rámci kterého mají studenti Univerzity Karlovy možnost studovat evropská studia na prestižních evropských univerzitách, mimo jiné i na pařížské Sorbonně. 


V letošním akademickém roce přijelo na Univerzitu Karlovu v rámci programu Erasmus studovat více než 200 francouzských studentů, kteří mají největší zájem o studium na Filozofické, 1. lékařské a Právnické fakultě, a také na Fakultě sociálních věd.Za správnost:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail:

Univerzita Karlova v Praze


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho téměř 4 300 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 52 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 661 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje téměř 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Téměř 7 500 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela více než čtyři stovky bilaterálních smluv a 187 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:34 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám