Rektor Univerzity Karlovy přijal velvyslance státu Mongolsko s doprovodem

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.czTISKOVÁ ZPRÁVA


26. března 2014 – Rektor Univerzity Karlovy v Praze prof. Tomáš Zima přijal velvyslance státu Mongolsko v ČR Jeho Excelenci pana Dorjdamba Zumberellkhama s doprovodem. Velvyslanec vyjádřil zájem mongolských univerzit začít spolupracovat s Univerzitou Karlovou a zároveň nabídl Univerzitě Karlově možnost prezentovat se mongolským studentům a veřejnosti. 


Velvyslanec vysoce ocenil vynikající práci katedry monogolistiky FF UK a její spolupráci s katedrou slovanských jazyků na Státní univerzitě v Mongolsku a přislíbil veškerou podporu tomuto oboru na UK.


Tomáš Zima přivítal také nabídku na vytvoření Centra mongolistiky pro Evropu na UK a spolupráci při různých kulturních akcích, které by bylo možné na půdě univerzity v budoucnosti uspořádat. Univerzita Karlova též představí svoji nabídku studijních oborů v rámci veletrhu vzdělávání, který se v Mongolsku uskuteční letos na jaře.Oba představitelé hovořili o zvyšujícím se zájmu asijských studentů studovat v zahraničí, především v USA a Evropě. Rektor Tomáš Zima uvedl, že Univerzita Karlova neustále rozšiřuje nabídku studijních programů v angličtině pro zahraniční studenty, dlouhodobě tato nabídka funguje na lékařských fakultách, matematicko-fyzikální fakultě a dalších. Rád by proto mongolské studenty na Univerzitě Karlově ve větším měřítku uvítal. V současné době se opět projevuje zvýšený zájem Mongolů o studium v zahraničí, včetně České republiky. 


Historicky byly studijní pobyty občanů Mongolska v bývalém Československu velmi časté a bývalí absolventi se počítají v řádech několika desítek tisíc osob. Tomáš Zima zároveň informoval o plánu vytvořit na Univerzitě Karlově spolku absolventů, jejímiž členy budou také její zahraniční absolventi a uvítal by spolupráci na tomto projektu také s bývalými studenty z Mongolska.


V současné době studuje na UK celkem 21 mongolských studentů na Fakultě sociálních věd, Filozofické fakultě, Přírodovědecké fakultě, 1. lékařské fakultě, Lékařské fakultě v Hradci Králové, Matematicko-fyzikální fakultě a Husitské teologické fakultě.Za správnost:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail:

Univerzita Karlova v Praze


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho téměř 4 300 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 52 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 661 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje téměř 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Téměř 7 500 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela více než čtyři stovky bilaterálních smluv a 187 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:34 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám