Zájem o zkoušku pro účely získání občanství raketově roste. Univerzita Karlova eviduje pro březnový termín již více než 450 zájemců

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz
TISKOVÁ ZPRÁVA


Praha 28. března 2014 – Zájem cizinců o zkoušku z jazyka a reálií pro účely získání českého státního občanství raketově roste. Univerzita Karlova, která zkoušku pořádá, eviduje pro nadcházející termín na konci března již více než 450 zájemců. Na první letošní termín v lednu ke zkoušce přitom přišlo 181 cizinců.


Zkouška, která se uskuteční v sobotu 29. března 2014, je určena cizincům, kteří žádají o udělení státního občanství ČR a potřebují doložit komunikační kompetenci v češtině na požadované úrovni B1 a základní orientaci v českých reáliích. Zkouška se koná jednou za dva měsíce. Na prvním termínu na konci ledna 2014 skládalo zkoušku celkem 181 kandidátů z 29 různých zemí. Nejpočetněji byli zastoupeni kandidáti původem z Ukrajiny, Slovenska, Ruska, Běloruska a Rumunska. Úspěšnost u zkoušky z českých reálií dosáhla téměř 99 %, u zkoušky z českého jazyka uspělo téměř 90 % kandidátů. „Na březnový termín se přihlásilo již více než 450 cizinců a tento zájem předčil očekávání i odhady naše i Ministerstva vnitra ČR. Velkou motivací pro uchazeče se zřejmě stala nová možnost dvojího občanství,“ uvedl PhDr. Pavel Pečený z Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy.


Zkoušku poskytuje Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy celkem na 13 místech po celé České republice – ve svých studijních střediscích a ve zkušebních centrech zřízených na partnerských vysokoškolských pracovištích – jako člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě (ALTE). Bližší informace o zkoušce jsou k dispozici na http://obcanstvi.cestina-pro-cizince.cz/ nebo na http://ujop.cuni.cz/obcanstvi.
Za správnost:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail:

Univerzita Karlova v Praze


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho téměř 4 300 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 52 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 661 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje téměř 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Téměř 7 500 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela více než čtyři stovky bilaterálních smluv a 187 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:34 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám