Univerzita Karlova slaví 666 let od svého založení a udělila významné ceny

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.czPraha 7. dubna 2014 – Univerzita Karlova v Praze si dnes připomněla výročí 666 let od svého založení. U příležitosti oslav tohoto výročí předal rektor profesor Tomáš Zima Cenu Miloslava Petruska za prezentaci Univerzity Karlovy a Cenu Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin. Ocenění získaly týmy z Fakulty sociálních věd, Lékařské fakulty UK v Plzni a Matematicko-fyzikální fakulty UK.


V souvislosti s oslavami, které každoročně připadají na 7. dubna, se uskutečnilo ve Velké aule historické budovy Karolina slavnostní shromáždění, na němž vystoupili rektor Univerzity Karlovy v Praze profesor Tomáš Zima a profesor Jiří Kuthan z Katolické teologické fakulty. Slavnostního shromáždění se zúčastnil i primátor hl. m. Prahy RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D.


Ve svém projevu rektor Tomáš Zima připomněl historický význam Univerzity Karlovy pro vzdělanost tehdejší společnosti a významnou roli, kterou univerzita hraje v současném vzdělávacím procesu. Uvedl, že nejde pouze o proces vzdělávání a vědeckou práci, ale také o tzv. třetí roli univerzity, na kterou by měl být kladen stále větší důraz.


„Tuto roli chápu jako vztah univerzity ke společnosti v co nejširším pojetí, tj. při zachování univerzity jako veřejné korporace a instituce, podstatně se podílející na významných společenských procesech. Univerzita je a musí být fórem svobodné plurality a střetání názorů, místem kritické otevřené diskuze a nositelkou pozitivních myšlenkových proudů. Akcent přitom leží především v oblasti kultivace a garantování etických standardů,“ uvedl rektor Tomáš Zima.


Profesor Jiří Kuthan se ve svém vystoupení zaměřil na významné historické mezníky, které existenci Univerzity Karlovy v Praze provázely od jejího vzniku až do současné doby. Zdůraznil, že tak jako v minulosti ani dnes nemůže Univerzita Karlova myslet pouze sama na sebe. Starost o dobré směřování společnosti a státu byla ostatně univerzitní obci vlastní i v těžkých dobách. Za to mnohdy univerzita tvrdě platila, a s nemenší naléhavostí to platí i pro dnešek.


Cenu Miloslava Petruska za úspěšnou prezentaci Univerzity Karlovy z rukou rektora převzala skupina studentů pod vedením PhDr. Denisy Kasl Kollmannové, Ph.D., z Institutu komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd. Ocenění získala za kampaň „Změna paradigmatu: Kouření v restauracích lidem vadí“. Skupina ve spolupráci s výzkumnou společností Ipsos připravila výzkum na téma kouření v restauracích, který následně úspěšně prezentovala v českých médiích a na internetu.


Cena Miloslava Petruska za prezentaci Univerzity Karlovy se uděluje za počin, jenž má významný dopad na vytváření pozitivního obrazu UK širokou veřejností. Cena může být udělena jednotlivci či skupině bez ohledu na příslušnost k akademické obci univerzity. Vítěz získává finanční odměnu.


Cenu Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin získal kolektiv Lékařské fakulty UK v Plzni za objev inovativního způsobu zajištění nesrážlivosti krve v mimotělním oběhu přístroje k náhradě funkce ledvin a související patent metody a zařízení k jeho realizaci. Druhým oceněným byl kolektiv Matematicko-fyzikální fakulty UK za objevy spadající do oblasti nově formovaného oboru optospintroniky (odvětví elektroniky, které využívá k ukládání a zpracování dat magnetický moment – spin – nosičů náboje), jež byly publikovány v prestižních mezinárodních časopisech.


Cena Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin je každoročně udělována za významný a originální tvůrčí počin, např. za odbornou časopiseckou či knižní publikaci, umělecké dílo, pořádání výstavy či realizovaný patent. Hlavním kritériem pro udělení ceny je původnost, kvalita a závažnost tvůrčího počinu. Cena je spojena s finanční odměnou.


Slavnostní shromáždění bylo zakončeno ukázkou z díla Bedřicha Smetany, zakladatele moderní české národní hudby. V tomto roce si připomínáme 190 let od jeho narození a 130 let od jeho úmrtí.Za správnost:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail:

Univerzita Karlova v Praze


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho téměř 4 300 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 52 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 661 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje téměř 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Téměř 7 500 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela více než čtyři stovky bilaterálních smluv a 187 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:34 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám