• Karusel
  • Archiv
  • Univerzita Karlova oslavila 666 let od založení

Univerzita Karlova oslavila 666 let od založení

Univerzita Karlova v Praze si dnes připomněla výročí 666 let od svého založení. U příležitosti oslav tohoto výročí předal rektor profesor Tomáš Zima Cenu Miloslava Petruska za prezentaci Univerzity Karlovy a Cenu Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin. Ocenění získaly týmy z Fakulty sociálních věd, Lékařské fakulty UK v Plzni a Matematicko-fyzikální fakulty UK.


V souvislosti s oslavami, které každoročně připadají na 7. dubna, se uskutečnilo ve Velké aule historické budovy Karolina slavnostní shromáždění, na němž vystoupili rektor Univerzity Karlovy v Praze profesor Tomáš Zima a profesor Jiří Kuthan z Katolické teologické fakulty. Slavnostního shromáždění se zúčastnil i primátor hl. m. Prahy RNDr. Tomáš Hudeček.


Ve svém projevu rektor Tomáš Zima připomněl historický význam Univerzity Karlovy pro vzdělanost tehdejší společnosti a významnou roli, kterou univerzita hraje v současném vzdělávacím procesu. Uvedl, že nejde pouze o proces vzdělávání a vědeckou práci, ale také o tzv. třetí roli univerzity, na kterou by měl být kladen stále větší důraz.


„Tuto roli chápu jako vztah univerzity ke společnosti v co nejširším pojetí, tj. při zachování univerzity jako veřejné korporace a instituce, podstatně se podílející na významných společenských procesech. Univerzita je a musí být fórem svobodné plurality a střetání názorů, místem kritické otevřené diskuze a nositelkou pozitivních myšlenkových proudů. Akcent přitom leží především v oblasti kultivace a garantování etických standardů,“ uvedl rektor profesor Tomáš Zima.


Profesor Jiří Kuthan se ve svém vystoupení zaměřil na významné historické mezníky, které existenci Univerzity Karlovy v Praze provázely od jejího vzniku až do současné doby. Zdůraznil, že tak jako v minulosti ani dnes nemůže Univerzita Karlova myslet pouze sama na sebe.  Starost o dobré směřování společnosti a státu byla ostatně univerzitní obci vlastní i v těžkých dobách. Za to mnohdy univerzita tvrdě platila, a s nemenší naléhavostí to platí i pro dnešek.


Cenu Miloslava Petruska za úspěšnou prezentaci Univerzity Karlovy z rukou rektora převzala skupina studentů pod vedením PhDr. Denisy Kasl Kollmannové, Ph.D., z Institutu komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd. Ocenění získala za kampaň „Změna paradigmatu: Kouření v restauracích lidem vadí“. Skupina ve spolupráci s výzkumnou společností Ipsos připravila výzkum na téma kouření v restauracích, který následně úspěšně prezentovala v českých médiích a na internetu.


Cena Miloslava Petruska za prezentaci Univerzity Karlovy se uděluje za počin, jenž má významný dopad na vytváření pozitivního obrazu UK širokou veřejností. Cena může být udělena jednotlivci či skupině bez ohledu na příslušnost k akademické obci univerzity. Vítěz získává finanční odměnu.


Cenu Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin získal kolektiv Lékařské fakulty UK v Plzni za objev inovativního způsobu zajištění nesrážlivosti krve v mimotělním oběhu přístroje k náhradě funkce ledvin a související patent metody a zařízení k jeho realizaci. Druhým oceněným byl kolektiv Matematicko-fyzikální fakulty UK za objevy spadající do oblasti nově formovaného oboru optospintroniky (odvětví elektroniky, které využívá k ukládání a zpracování dat magnetický moment – spin – nosičů náboje), jež byly publikovány v prestižních mezinárodních časopisech.


Cena Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin je každoročně udělována za významný a originální tvůrčí počin, např. za odbornou časopiseckou či knižní publikaci, umělecké dílo, pořádání výstavy či realizovaný patent. Hlavním kritériem pro udělení ceny je původnost, kvalita a závažnost tvůrčího počinu. Cena je spojena s finanční odměnou.


Slavnostní shromáždění bylo zakončeno ukázkou z díla Bedřicha Smetany, zakladatele moderní české národní hudby. V tomto roce si připomínáme 190 let od jeho narození a 130 let od jeho úmrtí.


Zdroj: OVV RUK

7. dubna 2014Poslední změna: 12. listopad 2014 16:50 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám