Rektor Univerzity Karlovy přijal stipendisty Fulbrightova programu

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.czPraha 14. dubna 2014 – Rektor Univerzity Karlovy profesor Tomáš Zima dnes přijal americké stipendisty Fulbrightova programu. Ti hovořili o svém vědeckém zaměření i o svých zkušenostech s českými univerzitními studenty.


Setkání nejvyšších představitelů Univerzity Karlovy se stipendisty Fulbrightova programu patří již mezi univerzitní tradice. Tentokrát rektor univerzity přijal hostující prof. Linney Wix z University of New Mexico, ass. prof. Barbaru H. Vann z Loyola College, ass. prof. Jessicu H. Wilson z John Brown University a doktorandku B. Payson Croy z Northwestern University.


Linney Wix, jejímž domovským působištěm je University of New Mexico, po celý akademický rok 2013/2014 pobývá na Pedagogické fakultě UK, kde vedle výuky pracuje na svém výzkumu zaměřeném na arteterapii. Fakulta sociálních věd UK se po celý semestr stala přechodným působištěm pro socioložku Barbaru H. Vann. Na stejné fakultě UK a také na Filozofické fakultě UK vede kurzy i Jessica H. Wilson, která se zaměřuje na americká studia.


Mezi stipendisty, jež se během pondělí setkali s rektorem UK, byla i doktorandka B. Payson Croy z Northwestern University, která bude v České republice pobývat až do září. Čas zde strávený chce věnovat svému výzkumu zaměřenému na sociální a kulturní zkušenosti německé minority žijící na území České republiky od konce druhé světové války.


Podle zástupců Fulbrightovy komise se dlouhodobě nejvíce zájemců o toto stipendium hlásí z Univerzity Karlovy. A stejně tak Američané, kteří chtějí studovat v České republice, mají největší zájem o Univerzitu Karlovu. V současnosti studuje na Univerzitě Karlově téměř 370 stážistů ze Spojených států amerických v rámci krátkodobých pobytů a více než 100 v řádném studiu. Největší zájem mají o studium na lékařských fakultách, Fakultě sociálních věd a Filozofické fakultě.


Fulbrightova komise vznikla v roce 1991 na základě dohody mezi vládami České republiky a Spojených států amerických s cílem podporovat vzdělávací, vědecké a kulturní výměny na základě vládních stipendijních programů a poradenských a informačních služeb. Na financování se spolupodílí vlády obou zemí.Za správnost:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail:

Univerzita Karlova v Praze


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho téměř 4 300 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 52 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 661 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje téměř 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Téměř 7 500 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela více než čtyři stovky bilaterálních smluv a 187 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.
Poslední změna: 21. leden 2018 23:34 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám