Vyjádření k podobě rigorózního řízení na Filozofické fakultě UK

Vyjádření vedení Univerzity Karlovy a Filozofické fakulty UK k podobě rigorózního řízení na této fakultě

V Lidových novinách vyšel dne 16. 5. 2014 článek „Podivný titul ministra Chládka“, jenž zpochybňuje kvalitu rigorózní práce současného ministra školství Marcela Chládka obhájené v roce 2006 na Katedře andragogiky a personálního řízení Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.


„Podoba rigorózní práce Marcela Chládka a její rozsah splňovaly nároky kladené tehdy na rigorózní práce, celý průběh rigorózního řízení se řídil tehdy platnými zákony a vnitřními předpisy univerzity,“ říká děkanka Filozofické fakulty UK doc. Mirjam Friedová, a dodává: „V průběhu let se postupně nároky na diplomové, rigorózní i disertační práce výrazně zvyšují.“


Rigorózní řád Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze platný od roku 1999 do roku 2008 nestanovoval minimální rozsah rigorózní práce. Od roku 2010 musí mít rigorózní práce rozsah alespoň 100 normostran.prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA   

doc. Mirjam Friedová, Ph.D

rektor Univerzity Karlovy    

děkanka Filozofické fakulty UK
Kontaktní osoby pro média:


Mgr. Jan Bičovský, Ph.D.

proděkan FF UK

e-mail: , tel.: +420 774 279 666


Mgr. Václav Hájek

tiskový mluvčí UK

e-mail: , tel: +420 224 491 248  
V Praze dne 16. 5. 2014
Poslední změna: 12. listopad 2014 16:54 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám