Program Centra kompetence

Centra Kompetence

V červnu 2011 byl spuštěn program Centra kompetence, jehož cílem je podporovat rozvoj dlouhodobé spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích mezi veřejným a soukromým sektorem. Program Centra kompetence je zaměřen na podporu vzniku a činnosti center výzkumu, vývoje a inovací v progresivních oborech s vysokým aplikačním potenciálem a perspektivou pro značný přínos k růstu konkurenceschopnosti ČR. Stěžejním předpokladem pro vznik a činnost centra je formulace strategické výzkumné agendy (SVA), tj. dlouhodobých strategických a operativních cílů (na 6-10 let) ve výzkumu, vývoji a inovacích, kterých chtějí uchazeči společně dosáhnout. SVA je strukturována do tzv. pracovních balíčků, ve kterých se řeší jednotlivé dílčí úkoly. Smyslem programu CK je vytvoření systému, v němž budou kompetentní skupiny podniků a výzkumných organizací dlouhodobě spolupracovat na naplnění cílů své strategické výzkumné agendy. Tento systém vytvořený v rámci distribuovaného centra, které nemusí nutně sídlit na jednom místě, bude mít nejen kompetenci k řešení stanovených cílů, ale bude dále generovat další výzkumné otázky a problémy v sektorech důležitých pro konkurenceschopnost ČR a bude tyto problémy schopen kompetentně řešit a vzniklá řešení pak uplatňovat v aplikační sféře.


Délka trvání programu je 8 let (2012–2019) s termíny vyhlášení tří dvoustupňových veřejných soutěží v letech 2011, 2013 a 2015. Celkově by mělo být v rámci programu Centra kompetence rozděleno 6 016 mil. Kč. Lze očekávat, že v rámci celého programu bude podpořeno přibližně 35 center s průměrným počtem 5 partnerů na jedno centrum z toho minimálně 3 podniky a 1 výzkumná organizace.


Dokumenty k řešení podpořených projektů ve Druhé veřejné soutěži v programu Centra kompetence jsou k nalezení zde.


Univerzita Karlova se v současné době podílí jako další účastník na řešení Centra rozvoje technologií pro jadernou a radiační bezpečnost 2012-2019.Osnovu pro vyplnění dodatečných údajů pro výzkumné organizace naleznete na samostatné stánce.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:45 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám