Národní centra kompetence: NKC1

Národní centra kompetence: NCK 1

Navazuje na program Centra kompetence.


Program Národní centra kompetence 1 je program zaměřen na podporu dlouhodobé spolupráce mezi výzkumnou a aplikační sférou a posílení institucionální základny aplikovaného výzkumu pro období 2018 - 2022, tj. 5 let. S ohledem na zajištění dlouhodobé stability systému bude na program Národní centra kompetence 1 navazovat program Národní centra kompetence 2 pro období 2020-2026.


Záměrem programu je synergicky provázat již existující úspěšná centra, která vznikla za podpory TA ČR (Centra kompetence), GA ČR (Centra excelence) a operačních programů (zejména tzv. VaVpI Centra) s dalšími výzkumnými centry a jednotkami do jednoho integrovaného systému. Program bude možné využít pro synergické a komplementární efekty v mezinárodních schématech typu H2020, dalších programech EU a dalších mezinárodních programech, které jsou v souladu se zaměřením programu.


1. VS programu Národní centra kompetence 1


Aktuálně:

Vyhlášení výsledků 1. VS programu NCK1:

Seznam projektů všech uchazečů přijatých k podpoře

Seznam projektů všech uchazečů nepřijatých k podpoře


Vyhlášení 1. VS programu NCK1: zveřejněno na stránkách TA ČR

Soutěžní lhůta: 30. 3. 2018 - 31. 5. 2018

Hodnotící lhůta: 1. 6. 2018 - 31. 10. 2018.


Výsledky 1. VS programu NCK1:

Průběžné výsledky zveřejněny na stránkách TA ČR:

- návrhy projektů přijatých k podpoře

- návrhy projektů nepřijatých k podpořeArchiv:

Program Centra Kompetence

V červnu 2011 byl spuštěn program Centra kompetence, jehož cílem je podporovat rozvoj dlouhodobé spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích mezi veřejným a soukromým sektorem. Program Centra kompetence je zaměřen na podporu vzniku a činnosti center výzkumu, vývoje a inovací v progresivních oborech s vysokým aplikačním potenciálem a perspektivou pro značný přínos k růstu konkurenceschopnosti ČR. Stěžejním předpokladem pro vznik a činnost centra je formulace strategické výzkumné agendy (SVA), tj. dlouhodobých strategických a operativních cílů (na 6-10 let) ve výzkumu, vývoji a inovacích, kterých chtějí uchazeči společně dosáhnout. SVA je strukturována do tzv. pracovních balíčků, ve kterých se řeší jednotlivé dílčí úkoly. Smyslem programu CK je vytvoření systému, v němž budou kompetentní skupiny podniků a výzkumných organizací dlouhodobě spolupracovat na naplnění cílů své strategické výzkumné agendy. Tento systém vytvořený v rámci distribuovaného centra, které nemusí nutně sídlit na jednom místě, bude mít nejen kompetenci k řešení stanovených cílů, ale bude dále generovat další výzkumné otázky a problémy v sektorech důležitých pro konkurenceschopnost ČR a bude tyto problémy schopen kompetentně řešit a vzniklá řešení pak uplatňovat v aplikační sféře.


Délka trvání programu je 8 let (2012–2019) s termíny vyhlášení dvou veřejných soutěží - jedné dvoustupňové v letech 2011a 2013 a druhé jednostupňové v roce 2015. Celkově by mělo být v rámci programu Centra kompetence rozděleno 6 016 mil. Kč. Lze očekávat, že v rámci celého programu bude podpořeno přibližně 35 center s průměrným počtem 5 partnerů na jedno centrum z toho minimálně 3 podniky a 1 výzkumná organizace.


Veškeré informace o programu Centra kompetence - na stránkách TA ČR.


2. veřejná soutěž programu Centra kompetence

Výsledky 2. VS programu CK: podpořené projekty - tabulka TA ČR ke stažení ZDE.


1. veřejná soutěž programu Centra kompetence - dvoustupňová

Výsledky 1. VS programu CK: podpořené projekty - tabulka TA ČR ke stažení ZDEPoslední změna: 13. prosinec 2018 10:09 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám