Rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima přijal zástupce velvyslanectví Kubánské republiky

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz
TISKOVÁ ZPRÁVA


3. června 2014 – Rektor Univerzity Karlovy v Praze prof. Tomáš Zima přijal chargé d’affaires Velvyslanectví Kubánské republiky Jeho Excelenci pana Fermína Gabriela Quinonese Sáncheze. Hovořili spolu o novém ročníku soutěže o nejlepší studentskou práci se vztahem k Latinské Americe a Pyrenejskému poloostrovu.


V letošním roce se uskuteční již 20. ročník Iberoamerické ceny. Soutěže se mohou zúčastnit vysokoškolští studenti bakalářských a magisterských oborů, kteří do soutěže mohou přihlásit své práce z oblasti umění, kultury, ekonomie, politiky, společnosti, literatury, vědy a historie iberoamerických zemí. Soutěž přispívá k upevňování kulturních vazeb mezi Českou republikou a Latinskou Amerikou, karibskou oblastí a Iberským poloostrovem. Výrazným způsobem přispívá k podpoře zájmu českých studentů o španělský a portugalský jazyk.


Záštitu nad předáním ocenění nejlepším studentům v letošním jubilejním 20. ročníku soutěže poskytl rektor UK prof. Tomáš Zima. Ceny budou předány na počátku příštího roku během slavnostního ceremoniálu v prostorách Karolina, historické budovy Univerzity Karlovy.Za správnost:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail:

Univerzita Karlova v Praze


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho téměř 4 300 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 52 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 661 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje téměř 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Téměř 7 500 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela více než čtyři stovky bilaterálních smluv a 187 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:34 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám