Zástupci Kostariky navštívili Univerzitu Karlovu. Hovořilo se o vzájemné spolupráci

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.czTISKOVÁ ZPRÁVA


26. června 2014 – Prof. Henning Jensen-Pennington, rektor Universidad de Costa Rica, a José Joaquín Chaverri Sievert, velvyslanec Kostarické republiky v Německu, dnes navštívili Univerzitu Karlovu. S prof. PhDr. Lenkou Rovnou, CSc., prorektorkou pro evropskou problematiku, hovořili o vytvoření partnerství mezi oběma univerzitami.


Rektor kostarické univerzity zmínil eminentní zájem této vysoké školy o navázání spolupráce s nejvýznamnějšími světovými univerzitami stejně jako zájem Kostaričanů o studium v zahraničí. Prof. Rovná uvedla, že Univerzita Karlova nabízí zahraničním studenům mnoho studijních oborů jak v angličtině, tak dalších světových jazycích, stejně jako přípravné jazykové a další kurzy v rámci Ústavu jazykové a odborné přípravy. Zároveň je jejím cílem dále rozšiřovat nabídku studijních programů. Obě vysoké školy mají též zájem spolupracovat v oblasti vědy a výzkumu.


Universidad de Costa Rice je největší tamní vysoká škola založená v roce 1940. V současné době má 7 univerzitních kampusů a přibližně 40 tis. studentů. Nabízí šest hlavních akademických oborů: zemědělství, zdravotnictví, humanitní, přírodní, technické a společenské vědy. V žebříčku QS se za rok 2013 umístila v rámci latinskoamerických vysokých škol na 26. místě.Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.cz

Univerzita Karlova v Praze


Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho téměř 4 300 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 52 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 661 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje téměř 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Téměř 7 500 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kurzy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela více než čtyři stovky bilaterálních smluv a 187 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.

Poslední změna: 21. leden 2018 23:34 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám