Univerzita Karlova již sedmá v žebříčku oblíbenosti evropských univerzit mezi zahraničními studenty vyjíždějícími na program Erasmus

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz
TISKOVÁ ZPRÁVA


Praha, 11. července 2014 – Zahraniční studenti vysokých škol, kteří se rozhodnou v rámci programu Erasmus studovat v České republice, volí i nadále nejčastěji studium na Univerzitě Karlově v Praze. V akademickém roce 2012–2013 studovalo v rámci tohoto výměnného programu na 17 fakultách univerzity více než 1300 zahraničních studentů, což UK zařadilo již na 7. místo mezi několika tisíci evropskými vysokými školami, na kterých se program Erasmus realizuje. Výsledky programu Erasmus zveřejnila Evropská komise.


O studium na Univerzitě Karlově mají v rámci programu Erasmus největší zájem studenti z Německa, Francie, Španělska a Polska. Nejčastěji působí na Filozofické, Právnické a 1. lékařské fakultě a také na Fakultě sociálních věd. Největší zájem mají o studium jazyků, politologii, historii, ekonomické, právní, lékařské obory či geografii. Studenti Univerzity Karlovy nejčastěji studují v Německu, Francii, Španělsku a také Velké Británii. Značnou oblibu mezi destinacemi též získávají skandinávské země. 


V akademickém roce 2012-2013 vycestovalo v rámci Erasmu více než 7000 českých vysokoškoláků, na české univerzity pak přijelo studovat téměř 6500 studentů. Univerzita Karlova v tomto roce přijala v programu Erasmus více než 1300 zahraničních studentů, čímž si dlouhodobě udržuje první pozici v celonárodním podílu.


V loňském akademickém roce vycestovalo s Erasmem téměř 270 tis. studentů a více než 52 tis. vyučujících. Čeští studenti měli stejně jako v minulosti největší zájem o studia na univerzitách v Německu, Francii, Španělsku a Velké Británii. Na českých vysokých školách pak nejvíce studovali Španělé, Francouzi, Turci, Poláci, Slováci a Němci.  


Program Erasmus byl založen v roce 1987 a během uplynulých let s ním vycestovalo více než 3 miliony evropských studentů.


 

Za správnost:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail:

Univerzita Karlova v Praze


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho téměř 4 300 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 52 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 661 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje téměř 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Téměř 7 500 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela více než čtyři stovky bilaterálních smluv a 187 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:34 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám