Zasedání ediční komise AS UK dne 19. března 2014

Přítomni: Jaromír Krejčí, Cyril Brom, Josef Fontana, Eugen Kvasňák, Anna Matys, Marie Paráková, Daniel Toropila


Omluveni: Petr Jüptner, Jakub Marek, Jáchym Srb, Jan Kříž, Juraj Juhás, Jitka Feberová, Peter Korscok, Jiří RabochPředseda komise – Jaromír Krejčí představil dosavadní činnost komise.


- Open Access

- Vnější vztahy

- Jednotný vizuální vzhled UK

- Rozdělení komise na ediční politiku a komisi pro vnější vztahy (propagaci)

- Internetové universitní rádio – odborné diskuze, přednášky

- Internetové prostředky prezentace UK (Facebook, masmedia)

- Výstavy, přednášky


Činnost ústřední knihovny UK

Předseda komise spolu s kolegou Bromem informovali, že rektor UK Tomáš Zima jmenoval 3 pracovní skupiny, které řeší 3 základní otázky týkající se ediční politiky:

- otázka repozitáře

- návod jak se vypořádat s licenčními smlouvami, Open Access, otázkou zaměstnaneckých děl

- problematika recenzních řízení

- Jaromír Krejčí si vyžádá zápisy těchto komisí


Dále vznikla komise rektora pro IT

Základní otázky komise:

▪ IS

▪ Web

▪ E-learning

▪ Spisová služba

▪ Strategické analýzyCyril Brom – přednesl své podněty pro řešení na ediční komisi

- vznik propagační komise

- práce se soukromým sektorem

- výjezdy na veletrhy - podpora fakult v této oblasti

- Analýza propagačních materiálů na UK, na fakultách

- věnovat se některým tématům podrobněji

- vznik slovníčku pozic UK (tajemník vedoucího katedry, vedoucí ústavu, externí studium)

- úkol pro vnější vztahy – Jaromír Krejčí osloví v této otázce prorektora Kováře


Kolega Brom osloví kancléře rektora o statistická data, odkud se hlásí jednotliví uchazeči o Bc, NMgr, Ph.D. studium na fakulty (pro potřeby ediční komise – nejlépe za roky 2009-2013, tato data se případně zařadí do výroční zprávy) – odkud z republiky, odkud z ciziny se přihlásil


Komise se usnesla:


- že se bude scházet častěji na kratší zasedání. Zasedání budou monotématická

- že, nebude vznikat komise pro propagaci, ale propagace se i nadále bude řešit v rámci ediční komise.

- že si bude zvát proděkany pro vnější vztahy a proděkany pro informační zdroje – vždy k tématu zasedání

- že na své další zasedání pozve prorektora Kováře a prorektora Royta


Dále komise sestavovala seznam témat, kterými se bude zabývat (viz příloha zápisu).


Zápis zapsala: Anna Matys
Poslední změna: 21. leden 2018 23:20 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám