Rektor Univerzity Karlovy přivítal velvyslance státu Izrael

Tisková zpráva

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


Praha 27. srpna 2014 – Rektor Univerzity Karlovy, profesor Tomáš Zima, se dnes sešel s velvyslancem státu Izrael Gary Koreem. Hovořili spolu jak o dosavadní úspěšné spolupráci Izraele a Univerzity Karlovy při výměně studentů, tak o jejím rozvoji do budoucna.


Univerzita Karlova uzavřela v roce 1990 meziuniverzitní dohodu s Hebrew University of Jerusalem. S touto univerzitou spolupracují lékařské a teologické fakulty, fakulta sociálních věd, fakulta filozofická, právnická a přírodovědecká. Vzájemná spolupráce probíhá jak v oblasti výměny pedagogů, tak studentů. V roce 1998 došlo k uzavření vzájemné dohody s Tel Aviv University, která spolupracuje s filozofickou, přírodovědeckou, právnickou, matematicko-fyzikální a fakultou sociálních věd.


Na UK bylo v minulosti založeno Pražské centrum židovských studií. Centrum si klade za cíl výzkum židovské tematiky v oblasti historie, literatury, filosofie, náboženství, jazyka, umění a kultury. Důraz je kladen na specifika středoevropského regionu se zvláštním zřetelem ke kulturní paměti Prahy.


Oba představitelé ocenili vzájemnou, dlouhodobě oboustranně přínosnou spolupráci, která je na velmi dobré úrovni. Zároveň projednali společnou přípravu projektů v rámcovém programu pro výzkum a inovace EU HORIZONT 2020, vzájemnou možnou spolupráci a výměnu pobytů pro studenty a pedagogy.


Pan velvyslanec ujistil rektora UK, že je připraven podpořit další rozvoj výměny studentů a učitelů mezi státem Izrael a UK.Za správnost:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.cz


Univerzita Karlova v Praze


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho téměř 4 300 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 52 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 661 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje téměř 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Téměř 7 500 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela více než čtyři stovky bilaterálních smluv a 187 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.
Poslední změna: 21. leden 2018 23:34 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám