Rektor Univerzity Karlovy se setkal s zástupcem Čínské lidové republiky. Tématem setkání byla možnost vytvoření společné vysoké školy v Číně

Tisková zpráva

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.czPraha 27. srpna 2014 – Rektor Univerzity Karlovy, profesor Tomáš Zima, se dnes sešel s předsedou čínského Statku československo-čínské družby panem Lü Zhenhua. Hovořili spolu o možném vzniku společného vzdělávacího institutu Číně a o další vzájemné spolupráci.


Podle pana Lü Zhenhua, který předsedá organizaci československo-čínského přátelství, mají Číňané velký zájem o vysokoškolské vzdělání. Odpovědí na tuto poptávku by mohla být nová vzdělávací instituce univerzitního typu, na které by UK participovala. Dosavadní spolupráce mezi Univerzitou Karlovou a Čínou probíhá na úrovni výměny studentů a pedagogů a jazykové přípravy zajišťované prostřednictvím svého Ústavu pro jazykovou a odbornou přípravu.


V současnosti se počet čínských studentů studujících na UK pohybuje mezi 30 až 40, většina z nich navštěvuje magisterský program. Filozofická fakulta UK nabízí studium několika zájemcům o čínskou kulturu a jazyk studium sinologie.


Univerzita Karlova v minulosti podepsala několik meziuniverzitních dohod s čínskými vzdělávacími ústavy. Vzájemná spolupráce probíhá též na bázi vládních stipendií, kdy je každoročně Univerzitě Karlově přiděleno několik ročních stipendijních míst na jazykovou stáž do Čínské lidové republiky. Využívány jsou též možnosti mezivládní dohody pro učitele čínského jazyka na letní jazykovou školu. S čínskými univerzitami spolupracují právnická fakulta, fakulta sociálních věd, fakulta tělesné výchovy a sportu, 1. lékařská fakulta a lékařská fakulta v Plzni.
Za správnost:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.cz


Univerzita Karlova v Praze


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho téměř 4 300 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 52 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 661 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje téměř 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Téměř 7 500 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela více než čtyři stovky bilaterálních smluv a 187 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.
Poslední změna: 21. leden 2018 23:34 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám