Rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima přijal „kbelíkovou výzvu“. Na podporu lidí trpících amyotrofickou laterální sklerózou pošle 500 dolarů

Tisková zpráva

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


1. září 2014 – Rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima podpořil pacienty trpící amyotrofickou laterální sklerózou. Nechal se polít ledovou vodou, aby na vlastní kůži alespoň na pár vteřin zažil to, co cítí lidé s touto chorobou.


Rektor Univerzity Karlovy zároveň posílá 500 dolarů na účet neziskové organizace, která se věnuje výzkumu této nemoci a péči o nemocné. „Přijal jsem výzvu Ice Bucket Challenge na podporu amyotrofické laterální sklerózy a jejího výzkumu. Univerzita Karlova a její pracovníci se věnují výzkumu této choroby,“ uvedl Tomáš Zima pro časopis Univerzity Karlovy iForum. Rektora UK k zapojení do této celosvětové charitativní akce vyzval děkan 1. lékařské fakulty UK Aleksi Šedo.V České republice trpí nemocí ALS aktuálně přes 300 lidí. Jedná se o onemocnění mozku, které způsobuje zkázu motorických nervových buněk. Člověk tak postupně ztrácí schopnost ovládat svaly, až se úplně přestane hýbat. „Je to onemocnění, které postihuje motorické neurony v mozku i v míše, což znamená, že dochází k předčasnému úbytku motorických neuronů. Důsledkem snižování jejich počtu je následný úbytek svalové hmoty,“ upozornil neurolog MUDr. Radim Mazanec, Ph.D., který působí na Neurologické klinice 2. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice v Motole a který se této akce zúčastnil spolu s rektorem.


Rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima po svém zapojení do akce vyzval rektora Masarykovy univerzity Mikuláše Beka, prorektora pro vnější vztahy UK Martina Kováře a předsedu Akademického senátu Univerzity Karlovy Tomáše Nigrina, aby i oni podpořili lidi trpící touto chorobou.


Video se záznamem akce spolu s fotografiemi jsou k dispozici ke zhlédnutí na stránkách časopisu iForum.Za správnost:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.cz


Univerzita Karlova v Praze


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho téměř 4 300 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 52 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 661 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje téměř 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Téměř 7 500 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela více než čtyři stovky bilaterálních smluv a 187 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.
Poslední změna: 21. leden 2018 23:34 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám