Vědecký jarmark 2014 – létající roboti, výroba gumových medvídků i bezpilotní vrtulník

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz
TISKOVÁ ZPRÁVA


9. září 2014 – Ve středu 10. září se na Vítězném náměstí v Praze uskuteční 2. ročník Vědeckého jarmarku. Od 8.30 do 17.30 si návštěvníci budou moci vyzkoušet, jak si ohřát párek pomocí elektrod nebo rozsvítit žárovku prostřednictvím pomeranče. Přichystána bude též výroba gumových medvídků či odlitků prvohorního trilobita. Matematicko-fyzikální fakulta UK si přichystala létající roboty či umělou inteligenci, Česká zemědělská univerzita předvede  speciálně  vycvičené psy a bezpilotní vrtulník.


Na stáncích Matematicko-fyzikální fakulty UK dále na návštěvníky čeká překvapení z fyzikální kuchyně, optické klamy a geometrické hříčky. Na vlastní kůži budou moci poznat, jak je fyzika propletená s každodenním životem.


Univerzita Karlova bude dále zastoupena Nakladatelstvím Karolinum, které bude prezentovat nejnovější knihy univerzitních autorů, které měly v uplynulých letech největší ohlas jak u odborné, tak laické veřejnosti.  Zároveň představí autory, kteří budou odpovídat na dotazy zájemců o jejich práci a kteří budou podepisovat své knihy. Přítomni budou Jan Royt z KTF UK, Martin Kovář a Richard Biegel z FF UK.


Akce se koná pod záštitou primátora Hlavního města Prahy, RNDr. Tomáše Hudečka, Ph.D., dále Ing. Marie Kousalíkové, starostky městské části Prahy 6, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Akademie věd ČR. Vstup je zdarma.Za správnost:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail:Univerzita Karlova v Praze


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho téměř 4 300 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 52 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 661 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje téměř 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Téměř 7 500 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela více než čtyři stovky bilaterálních smluv a 187 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.
Poslední změna: 21. leden 2018 23:34 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám