Veletrh EAIE v Praze: Nové trendy ve vzdělávání a prezentace Univerzity Karlovy

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz
TISKOVÁ ZPRÁVA


Praha 16. září 2014 – Univerzita Karlova se zúčastní významné mezinárodní konference a veletrhu Evropské asociace pro mezinárodní vzdělávání (EAIE), který se od 16. září po tři dny uskuteční v pražském Kongresovém centru. Hovořit se bude o budoucích trendech ve vysokoškolském vzdělávání.


V rámci veletrhu se bude prezentovat přes čtyři tisíce zástupců evropských vzdělávacích institucí. Hlavním mottem letošního ročníku je Stepping Into a New Era (http://www.eaie.org/home/conference/prague/programme.html ), otevírání nových etap vzdělávacích programů do roku 2020. Veletrh nabídne po tři dny jedinečnou příležitost pro uzavírání nových partnerství se zahraničními univerzitami a také pro zapojení do evropských aktivit v oblasti inovací či vědomostních aliancí.


České vysoké školy se účastní prostřednictvím společného stánku v rámci projektu MŠMT pod názvem „Study in the Czech Republic“. Univerzita Karlova navíc představí i vlastní expoziční stánek, ve kterém se budou prezentovat fakulty a součásti. V rámci této expozice nabídne zázemí pro jednání a navazování spolupráce a prostřednictvím videoprojekce nabídne virtuální pohled do zajímavých míst Univerzity Karlovy či představí své vybrané absolventy, kteří pohovoří o tom, jak jim studium na UK pomohlo v pracovní kariéře.


Součástí prezentace Univerzity Karlovy bude i akce „Campus Tours“, která nabídne zahraničním účastníkům prohlídku historických prostor Karolina a kampusu Albertov, kde pro ně bude připraven interaktivní program a prezentace fakult Univerzity Karlovy. Čekají je též prohlídky výukových prostor PřF a 1. LF UK.


Představitele evropských i českých univerzit a české a zahraniční státníky přivítá dnes v 18,00 hod ve Velké aule Karolina rektor Univerzity Karlovy prof. Tomáš Zima na společenském setkání. Mezi zúčastněnými budou například prorektoři univerzit z Německa, Srbska, Polska či Mexika. Schůzky se též zúčastní zástupci velvyslanectví v České republice, rektoři českých veřejných vysokých škol či ministryně pro místní rozvoj Mgr. Věra Jourová, náměstek ministra MŠMT JUDr. Petr Mlsna nebo předseda Akademie věd ČR prof. Jiří Drahoš.


Veletrh pořádá nezisková Evropská asociace pro mezinárodní vzdělávání (http://www.eaie.org/) která v oblasti vyššího a univerzitního vzdělávání působí od roku 1989. Ve svých řadách v současnosti sdružuje více než 2500 členů z 80 zemí světa.Za správnost:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail:

Univerzita Karlova v Praze


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho téměř 4 300 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 52 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 661 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje téměř 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Téměř 7 500 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela více než čtyři stovky bilaterálních smluv a 187 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:34 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám