Dobrá zpráva pro veřejné vysoké školy – dle rozhodnutí ministra Babiše nebudou součástí konsolidační vyhlášky

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


Ministerstvo financí ČR

Letenská 15, Praha, 118 10

www.mfcr.cz


Tisková zpráva Ministerstva financí ČR a Univerzity Karlovy ze dne 6. října 2014


Ministr financí Ing. Andrej Babiš a rektor Univerzity Karlovy a předseda České konference rektorů prof. Tomáš Zima se 3. října 2014 setkali a projednali vztah veřejných vysokých škol k připravované „Vyhlášce o podmínkách sestavení účetních výkazů za ČR“ (tzv. konsolidační vyhláška státu).


V obsáhlé a vstřícné diskuzi rektor Zima sdělil jeho postoj, že veřejné vysoké školy jsou veřejnoprávní samosprávné korporace svého druhu, hospodařící s vlastním majetkem a vlastními závazky a jsou tedy ve zcela jiném postavení než státní organizace.


Na základě požadavku pana rektora ministr financí Andrej Babiš rozhodl, že se konsolidační vyhláška na veřejné vysoké školy vztahovat nebude.


Rektor UK prof. Zima toto rozhodnutí uvítal a ocenil. Na druhé straně je zřejmé, že Ministerstvo financí musí mít přehled o hospodaření se všemi prostředky poskytovanými z veřejných rozpočtů, a proto prof. Zima deklaroval, že veřejné vysoké školy jsou připraveny poskytovat příslušná data podle potřeb státu a ve struktuře svého účetnictví vedeného dle příslušných právních předpisů.


Ministr financí Babiš a předseda ČKR Zima spolu dále diskutovali o možnosti ukládání prostředků veřejných vysokých škol na běžné účty v ČNB a jejich zhodnocování,  pokud by veřejné vysoké školy měly o tuto službu zájem.Za správnost:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail:


Ing. Radek Ležatka


Tiskový mluvčí MF ČR

Ministerstvo financí ČR

tel: +420 257 042 346

e-mail:
Univerzita Karlova v Praze


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho téměř 4 300 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 52 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 661 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje téměř 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Téměř 7 500 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela více než čtyři stovky bilaterálních smluv a 187 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:34 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám