• Kalendář

Kalendář

Doctoral Peer Club: Název a abstrakt


Dizertace, vědecký článek, konferenční příspěvek; nic z toho vědec nepíše do šuplíku, ale pro veřejnost. Jestliže chce, aby se jeho práce četly jedna radost, a jeho poznatky se tak šířily raketovou rychlostí, musí nejen odvést dobrou akademickou práci, ale také o ní srozumitelně psát. Někdy se totiž stává, že i když bývají vědecké práce sepsány s chirurgickou precizností, lze jim jen těžko porozumět. Možná jde o špatnou strukturu, příliš složitý jazyk, věty nedávající smysl anebo chaotičnost vyjádření. To nejde zjistit bez zpětné vazby a čtenářů. A právě ty vám naservírujeme! Přidejte se do Doctoral Peer Club, kde si necháte nejen zhodnotit svou vlastní práci, ale zároveň se sami ocitnete v roli hodnotitele!


Workshop bude veden v anglickém jazyce a je koncipován do tří volně na sebe navazujících sezeních, přičemž každé se zaměřuje na jinou část vaší akademické práce:


  1. Úvod akademické práce

  2. Název a abstrakt akademické práce

  3. Závěr akademické práce


Protože na sebe workshopy navazují jen volně, není nutné se zúčastnit všech sezení, stačí si vybrat jedno z nich.


Obsah

Během práce v malých skupinách se vystřídáte u čtení článků svých kolegů a vzájemného poskytování zpětné vazby. U svých vlastních textů můžete konkrétně stanovit, na co chcete obdržet zpětnou vazbu; vysvětlete, v čem spatřujete slabiny a požádejte o zpětnou vazbu právě v této oblasti. V rámci workshopu se budeme zaměřovat především na strukturu textů a jejich obsah, nikoli na přesnost jazykových prostředků.


Zaměření

V tomto workshopu se naučíte pracovat se zpětnou vazbou a také se dozvíte, jak vašemu vlastnímu textu rozumí čtenáři. Mít vedle sebe někoho, kdo si může přečíst a zhodnotit vaši práci, je neocenitelné. Dokonce i laik ve vašem oboru může mít zajímavé postřehy a poskytnout příklad toho, jak ostatní vnímají a zpracovávají informace, které si přejete sdělit. My vám k tomu všemu nabízíme spolupracující sdílné prostředí v malých skupinkách vedené lektorkou se zkušenostmi ve výuce akademického psaní.


Požadavky

Na workshop přineste vytištěné 1-2 strany jakékoli vaší akademické práce (disertace, vědecký článek atd.) s názvem a abstraktem, kterou si chcete nechat zhodnotit, v angličtině. Počet stran je silně omezený kvůli času a počtu zúčastněných osob. Dále prosíme, abyste tyto 1-2 strany zaslali předem. Pro úsporu času na workshopu je nutné, aby se lektorka seznámila s vaším textem s předstihem. Text nahrajte buď do Vzdělávacího portálu při přihlašování, nebo jej zašlete na e-mailovou adresu kontaktní osoby nejpozději do pátku 29. 3. Garantujeme, že vaše texty nebudou zasílány jiným osobám.


Čas a místo

Pátek 5. 4., 15:00 - 18:00

Malá zasedací místnost, Karolinum, 2. patro, Ovocný trh 560/5, Praha 1


Lektorka

Eleanor Lurring, MBA, MA Applied Linguistics and TESOL, UK accredited proofreader

je rodilou mluvčí z Velké Británie, která přes třicet let vyučuje pokročilou úroveň angličtiny. V současné době se zaměřuje na proofreading akademických textů v angličtině, zvláště pak pro doktorandy (vědecké články, disertace, konferenční příspěvky, motivační dopisy nebo grantové žádosti). Dále spolupracuje s vědci, doktorandy i postdoktorandy v nejrůznějších odvětvích vědy, vzdělávání, techniky, humanitních věd nebo ekonomie.


Účastníci

Ph.D. studující


Registrace

Vzdělávací portál


POZOR! Při přihlašování na kurzy ve Vzdělávacím portálu doporučujeme zkontrolovat vaši předvyplněnou e-mailovou adresu. Mějte na paměti, že tato e-mailová adresa je využívána při komunikaci organizátorů kurzu s přihlášenými. Pokud byste měli zájem změnit svou e-mailovou adresu ve Vzdělávacím portálu, je tato akce možná pouze přes váš účet ve WhoIS.


Začátek akce 5. dubna 2024
Konec akce 5. dubna 2024
Druh akce Kurzy, workshopy, semináře
Organizátor UK Point
Email na organizátora petra.kucerova.konupkova@ruk.cuni.cz
Webové stránky https://ukpoint.cuni.cz/IPSC-1.html
Program https://ukpoint.cuni.cz/IPSC-413.html
Místo konání akce Malá zasedací místnost, Karolinum
Rezervace Vzdělávací portál
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám