• Aktuality

Aktuality

24. února 2022

Prohlášení rektorky Univerzity Karlovy ke konfliktu na Ukrajině


Jako rektorka společně s vedením Univerzity Karlovy důrazně odsuzuji jakoukoliv formu agrese, zvláště takové, jakou právě teď podniká putinovské Rusko. Jde o nesmírně nebezpečný krok, který ohrožuje životy obyvatel Evropy - včetně mnoha kolegyň, kolegů, studentek a studentů. Jde o krok, který vrací svět zpátky!


Opět se ukazuje, jak je důležité studium, kritické myšlení, pochopení historie i současného složitého světa. Vyzývám akademiky nejen naší univerzity, ale i další, aby důrazně podpořili svobodnou a demokratickou společnost, a řekli válečné agresi jasné ne.


prof. Milena Králíčková, rektorka UK

24. února 2022, Praha


Vedení Univerzity Karlovy důrazně odsuzuje jakoukoliv formu agrese (tisková zpráva; pdf)

Vedení Univerzity Karlovy důrazně odsuzuje jakoukoliv formu agrese (tisková zpráva; web cuni.cz)


Prohlášení České konference rektorů k válce na Ukrajině

Rektorky a rektoři vysokých škol ČR, členové České konference rektorů (ČKR), jsou šokováni dalším vývojem situace na Ukrajině, kde se Rusko dopustilo a dopouští zcela účelové a promyšlené vojenské agrese vůči jinému nezávislému státu.


ČKR velmi důrazně odsuzuje postup Ruska a jeho násilnou a dobyvačnou politiku. Každý nezávislý stát má právo demokraticky rozhodovat o své budoucnosti a svém směřování. To, čeho se Rusko dopouští, je pošlapáním nejen mezinárodního práva, ale také všech ideálů evropské civilizace a mírového soužití mezi evropskými národy. Ruské vedení svými posledními kroky vyřazuje Rusko ze společenství civilizovaných evropských států 21. století.


My v České republice – s naší historickou zkušeností z let 1938 a 1968 – musíme být zvlášť ostražití a měli bychom velmi akutně vnímat vážnost současné situace a varovat před ní. Je ohromující, jak moc současná rétorika ruského vedení připomíná rétoriku nacistů a jejich agresivní a dobyvačnou politiku, kterou uplatňovali vůči Československu v roce 1938. Současné ruské vedení používá stejný slovník, za kterým se skrývá podobný způsob uvažování.


ČKR v současné situaci apeluje na českou politickou reprezentaci, aby se – ve spolupráci s našimi evropskými partnery a spojenci – velmi aktivně a iniciativně podílela na rychlé a rozhodné celoevropské reakci vůči agresivním krokům Ruska. Evropa musí být jednotná.


Vysoké školy ČR, jejichž rektorky a rektoři jsou členy ČKR, jsou v rámci svých možností připraveny poskytnout pomoc ukrajinským občanům v tíživé životní situaci, zejména pak studentům a akademikům, a aktivně se zapojit do humanitární a další nezbytné pomoci.


ČKR podniká a bude dále podnikat kroky, které umožní efektivní pomoc občanům země, která se dnes stala terčem otevřené ruské agrese.


Za Českou konferenci rektorů

prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.

předseda

V Brně dne 24. února 2022


Prohlášení České konference rektorů k válce na Ukrajině (pdf)

Prohlášení České konference rektorů k válce na Ukrajině (web)

Statement of the Czech Rectors Conference on the War in Ukraine (web in English)


Vyjádření užšího předsednictva Rady vysokých škol k ruské agresi na území státu Ukrajina

Užší předsednictvo jménem Rady vysokých škol jakožto nejširšího orgánu reprezentace českých vysokých škol s rozhořčením odsuzuje ruskou agresi na území suverénního státu Ukrajina, a z ní vyplývající hrubou destabilizaci celého evropského prostoru. S odkazem na historickou zkušenost České republiky z roku 1939, kdy vystoupení vysokoškolských studentů na obhajobu státní suverenity vyvolalo ze strany agresora kruté represe a dlouhodobý destruktivní dopad do akademického prostředí jako takového, vyzývá všechny své členy k co nejrychlejší a nejúčinnější podpoře ukrajinských vysokoškolských studentů, pedagogů i výzkumníků.


http://www.radavs.cz/


4EU+ Alliance expresses solidarity with Ukraine and its citizens

The whole community of the 4EU+ Alliance expresses solidarity with Ukraine and its citizens, who face the brutal invasion of Putin's Russia of their independent country. In these dark hours, our thoughts are with all Ukrainian people, especially the students and colleagues who are the members of our academic environments, who study and work at the six universities of the Alliance.


We look into the future with hope, expecting it to bring peace for Ukraine and its people.


Хай живе вільна Україна!


Long live free Ukraine!


Link to the web page


Prohlášení Rady pro výzkum, vývoj a inovace k situaci na Ukrajině

Rada pro výzkum, vývoj a inovace důrazně odsuzuje agresivní útok Ruska a podporuje stanovisko prezidenta České republiky a předsedy vlády ke krizové situaci na Ukrajině.


Rada doporučuje vládě České republiky zajistit potřebný přístup ukrajinských vědců a jejich rodinných příslušníků ke zdravotní péči, sociálnímu a hmotnému zabezpečení, přístup na trh práce, ke vzdělání apod.


Rada žádá poskytovatele podpory ve výzkumu, vývoji a inovacích, aby konkrétními kroky podpořili rozvoj spolupráce s ukrajinskými výzkumnými subjekty a aby připravili a podpořili společné výzkumné projekty a uplatnili veškeré dostupné nástroje.


Rada se obrací na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy s žádostí o urychlení příprav programu OP JAK v oblasti „welcome office“ na podporu spolupráce s ukrajinskými výzkumníky.


Rada apeluje na výzkumné organizace a podniky, které spolupracují s vědci z Ukrajiny, aby vyšly vstříc jejich potřebám a umožnily jim pokračovat ve výzkumné práci v České republice.


Rada vyzývá výzkumné organizace, aby zajistily ochranu svých informačních systémů a vědeckých informací před možnými kybernetickými útoky a aby věnovaly zvýšenou pozornost poskytování vědeckých informací směrem k Ruské federaci a Bělorusku.


Rada, v souladu s opatřením č. 27 Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací, vyjadřuje svoji připravenost dlouhodobě podporovat ve spolupráci s poskytovateli podpory výzkumu, vývoje a inovací tyto a další aktivity.


Odkaz na webSdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám