• Aktuality

Aktuality

30. září 2022

S odhodlanými lidmi univerzita zvládne veškeré výzvy


Slovo rektorky Univerzity Karlovy při příležitosti zahájení akademického roku 2022/2023


pdf ke stažení


Vážené studentky, vážení studenti,

vážené kolegyně, vážení kolegové,


dovolte mi, abych vás za celé vedení Univerzity Karlovy srdečně uvítala v novém akademickém roce. Při studiu i při práci na Univerzitě Karlově vám do něj přeji hodně úspěchů a inspirativních setkání.


Celé akademické obci bych na úvod ráda poděkovala za práci a nadšení v uplynulých nelehkých letech, ať už ovlivněných pandemií či válkou na Ukrajině. S takto nadšenými a odhodlanými lidmi univerzita jistě zvládne veškeré výzvy, které se před námi otevřou. Spolu s celým týmem vedení Univerzity Karlovy se samozřejmě budu snažit jít veškerému nadšení naproti a měnit ho v reálné výsledky.


Jsem si plně vědoma, že současná doba je spojena s řadou krizí, některé máme snad za sebou, ale mnoho je jich před námi, ať už se jedná o problémy energetické, bezpečnostní či ekonomické. Nejen celou společnost, ale také Univerzitu Karlovu i v nadcházejícím akademickém roce ovlivní události způsobené ruskou agresí na Ukrajině, avšak univerzity jsou tu mimo jiné proto, aby pomáhaly hledat východisko, učily humanismu a i odsuzovaly bezpráví. Nikdy bychom u tohoto hledání neměli přestat usilovat o nalezení interdisciplinárních řešení, protože jen tehdy mohou být dostatečně účinná a efektivní. Řešení však samozřejmě nejsou v tomto komplexním světě, zejména pak v době střetu několika krizí, nikdy jednoduchá, což ale neznamená, že bychom na ně měli rezignovat.


Vzdělávání, věda a výzkum i třetí role univerzit jsou pro společnost klíčovým nástrojem podporujícím nejen demokracii, ale také směřování a vzdělávání budoucích generací.  A jste to právě vy, studentky a studenti, kdo budete za 10 až 20 let rozhodovat o tom, v jaké zemi budeme my všichni žít a současně jste to i vy, akademičky a akademici, kdo vedete tyto mladé lidi k vědění a poznání a dáváte jim ze sebe jen to nejlepší. Toto jsou témata, která sama o sobě přímo vybízejí ke všeobecné podpoře. Není proto překvapivé, že zejména politici rádi propagují zmíněné hodnoty jako priority svých programů. Právě nyní je ale důležité si uvědomit, že činy jsou významnější než slova! Tím spíše v současné době, kdy reálně hrozí nedostatek financí. Nejen vedení Univerzity Karlovy a vedení fakult, ale pevně věřím, že i ostatní univerzity udělají maximum pro to, aby úsporná opatření byla co nejefektivnější a zároveň aby jen minimálně zasahovala do prezenční výuky i běžného provozu. Po hlubší analýze napříč Univerzitou Karlovou je více než zřejmé, že bez pomoci státu a mimořádné finanční podpory nebudeme moci nadále plnit svá poslání jako doposud. Pokud nedojde k navýšení rozpočtu vysokých škol, i přes veškerá úsporná opatření, by to znamenalo pro univerzity a vysoké školy nutnost propouštět své zaměstnance nebo minimálně omezovat rozsah činností, což by se následně zcela pochopitelně projevilo na samotné kvalitě vzdělávání. To ale jako rektorka největší a nejslavnější univerzity v České republice nemohu dopustit. Nemám nejmenších pochyb o tom, že Česká republika má potenciál být prosperující zemí s výkonnou ekonomikou a silným sektorem služeb i řemesel. Ale abychom mohli v budoucnu sklízet, musíme „zasít“ a také je nutné pravidelně „zalévat“! Možná to zní nadneseně, ale opravdu věřím v generaci našich mladých lidí a vidím ten velký potenciál, ale bez účinných opatření na pomoc školství, vědě a vzdělávání přijdeme o řadu talentů a tím i o nemalý díl možné budoucí kapacity.


Univerzita Karlova pochopitelně není jen o studiu a výzkumu, ale i o komunitě, kterou my všichni společně utváříme a jsme její součástí. Troufám si tvrdit, že jsme společenstvím, kde si vzájemně pomáháme, a je nesmírně důležité, abyste to tak vnímali i vy, noví studující. Přeji vám mnoho sil na zdolávání nových cest, které se před vámi začnou ve vysokoškolském prostředí klikatit. Měli byste také vědět, že se nikdy nemusíte cítit sami a vždy se máte na koho obrátit, ať už to jsou ostatní studenti, studentské spolky, akademici, vedení kateder a fakult či univerzity. V souvislosti s tím bych ráda zdůraznila, že Univerzita Karlova za současného vedení klade a bude klást velký důraz na prevenci a bezpečné prostředí pro všechny, neakceptuje žádné formy sexuálního a genderově podmíněného obtěžování či dokonce násilí.


Považuji za velmi důležité na těchto řádcích napsat, že Univerzita Karlova nabízí také poradenské služby, které je možné využít v případě, pokud byste se dostali do psychicky náročné situace. Jste pro nás jednou z priorit a v našem nejlepším zájmu je reflektovat veškerou zpětnou vazbu i hodnocení výuky, což je také jedním ze strategických úkolů univerzity. V této souvislosti bych chtěla také zmínit nově vznikající podcast s názvem Stop-time v rámci Rádia Forum, jehož hosty budou pravidelně zástupci vedení univerzity. Zde se budeme jednou za 14 dní věnovat aktuálním tématům napříč univerzitou. Jde o další krok správným směrem k otevřenému přístupu vůči našim kolegyním a kolegům, studentkám i studentům.


Věřím, že ať před námi v tomto akademickém roce vyvstanou jakékoliv výzvy, zvládneme je společně a se stejným, ne-li větším, odhodláním než v minulých letech.


Všem nám přeji, abychom ještě co nejlépe využili naakumulovanou energii z volnějších dnů babího léta a efektivně ji rozložili mezi nadcházející úkoly. Bude jich mnoho. A práce na nich často nebude jednoduchá, avšak právě nelehké úkoly nás nezřídka posunou na správné místo.


Velmi se těším na naplněná univerzitní setkávání s vámi všemi.


prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.

rektorka Univerzity Karlovy


Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám