• Aktuality

Aktuality

22. prosince 2022

VÁNOČNÍ A NOVOROČNÍ POZDRAV VEDENÍ UNIVERZITY KARLOVY


Vážené kolegyně, vážení kolegové, milé studentky a studenti, přátelé UK,


dovolte mi vás takto za celé vedení Univerzity Karlovy oslovit, neboť se blíží závěr roku a hlavně rok nový. Je to doba k bilancování a zamyšlení. Uplynulé měsíce nebyly jednoduché a postavily naši společnost před velké množství nelehkých výzev a změn. O to víc společně s celým kolegiem děkuji za vše, co jste vykonali.


Pokud se podíváme zpět, rok 2022 s sebou přinesl mnoho pozitivních věcí, včetně řady významných ocenění, realizací projektů i akcí, na které můžeme být společně právem hrdí. V letošním roce získala Univerzita Karlova čtyři granty Evropské výzkumné rady (ERC). Nezůstala pozadu při udělování cen Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstva zdravotnictví ČR nebo Cen NEURON, a bezesporu velkým úspěchem je také hlavní cena pro botanika a ekologa prof. Petra Pyška v letošním ročníku Česká hlava. Z úspěšných projektů je dobré připomenout aktivní účast ve všech pěti prioritních oblastech programu Exceles Národního plánu obnovy (NPO) i získání nové podpory (projekt 1CORE) pro mezinárodní univerzitní alianci 4EU+, jež se v uplynulém roce rozrostla o nového člena – Univerzitu v Ženevě (Université de Genève). Při výčtu úspěšných projektů nelze vynechat otevření nových kampusů, jež odpovídají současným požadavkům na moderní výuku, a to konkrétně kampus 2. lékařské fakulty UK, Lékařské fakulty UK v Plzni či nové učebny Fakulty tělesné výchovy a sportu UK. Každou takovouto modernizací realizujeme důležitý posun vpřed a dáváme tím okolí jasný signál, že i jako instituce s dlouhou tradicí a historií držíme krok se současnou dobou.


Ruku v ruce s úspěchy na vědeckém poli jde i v rámci tak zvané třetí role oblast popularizace vědy a snaha Univerzity Karlovy přiblížit odborné a zajímavé poznatky široké veřejnosti. To se v uplynulém roce povedlo díky otevření unikátního popularizačně-vzdělávacího centra Didaktikon v Kampusu Hybernská. Nelze přehlédnout úspěch studentky Elišky Jandové (PřF UK), která nejenže zvítězila v národním kole soutěže Famelab přibližující vědu veřejnosti prostřednictvím stand-up výstupů, ale před několika dny dokonce v nejprestižnějším mezinárodním kole získala 2. místo. O pozitivní obraz naší univerzity se v letošním roce postarali také sportovci při reprezentacích v nejrůznějších sportech, ať už šlo o hokejisty, kteří získali Pohár Jana Palacha, či úspěchy našich fotbalistů, volejbalistek nebo basketbalistek. To vše jsou skvělé počiny, díky nimž se nenásilně otevíráme svému okolí i světu, o čemž svědčí i neustále se zvyšující zájem studentů o cizojazyčné programy. S myšlenkou nebýt uzavřenou univerzitou letos vznikl i podcast s názvem Stop-time v rámci rádia Forum, jehož hosty jsou pravidelně každých 14 dní zástupci vedení univerzity a je zaměřen na aktuální témata. Poslední letošní díl podcastu ostatně právě vyšel a je věnován pozvolna končícímu roku 2022.


Druhá polovina roku byla výjimečná i z důvodů předsednictví České republiky v Radě Evropské unie a s ním souvisejícími aktivitami Univerzity Karlovy. Šlo například o běžecký závod s názvem Hřeje mě pohyb na podporu integrace studentů s handicapem, studentů z Ukrajiny a ostatních zahraničních studentů, který byl součástí Evropského týdne sportu. Univerzita uspořádala konferenci Udržitelnost v nestabilním světě nebo sérii debat #ÚkolEvropa v již zmiňovaném Kampusu Hybernská. Minulé měsíce přinesly též několik významných návštěv ze zahraničí. Z těch zásadnějších to byla zcela jistě přednáška německého kancléře Olafa Scholze v Karolinu, debata na téma Budoucnost Evropy s předsedkyní Evropského parlamentu Robertou Metsola či debata prezidentky Slovenské republiky Zuzany Čaputové se studenty.


Univerzita Karlova se v tomto mimořádném roce také musela vypořádat s otázkou postoje vůči ruskému útoku na Ukrajinu. Vedení univerzity jako první z akademického prostředí důrazně odsoudilo bezprecedentní agresi, jakou podniklo a dosud nehorázně podniká putinovské Rusko. Toto prohlášení by ale nebylo možné bez vaší důvěry a podpory. Stále nejsme u konce tragédie, která se kousek od nás odehrává. Ovšem i zde jsme dokázali být jednotní, nabídli ukrajinským studentkám a studentům pomocnou ruku v podobě stipendií a kurzů češtiny, zaměstnali ukrajinské akademičky a akademiky. Ukázat lidskost, pochopení a podat rychle pomocnou ruku bývá v takovýchto chvílích totiž to hlavní. Nezapomněli jsme ale ani na dlouhodobou pomoc – díky aktivitě Eastern Partnership University Cluster (EPUC) prohlubujeme spolupráci přímo s několika univerzitami na Ukrajině, v Gruzii a Moldavsku.


Péče o rozvoj naší univerzity je nikdy nekončící úsilí. Celý tým vedení univerzity je po boku s vedeními fakult a jejích součástí připraven, aby v nadcházejících měsících řešil zásadní otázky, jako je skutečné naplnění strategického záměru univerzity, nová podoba kritérií habilitačního a profesorského řízení, zahájení strategické a udržitelné digitalizace univerzity, otevření otázky nové a jednotné vizuální identity univerzity, koncepce implementace mikrocertifikátů, další rozvoj mezinárodních dohod a spolupráce, ať už jde o zmíněný Eastern Partnership University Cluster nebo alianci 4EU+, či dokončení celouniverzitní strategie udržitelnosti. I toto jsou témata a výzvy, které se před námi pro rok 2023 otevírají a o jejichž výsledek se budeme společně zasazovat.


Je ovšem rovněž nutno si otevřeně říci, že rozvoj univerzity a spokojenost našeho univerzitního společenství závisí i na tom, jak se vláda ČR postaví k financování vysokého školství. Můžeme vám za vedení univerzity slíbit, že se budeme v nadcházejícím roce silně zasazovat o to, aby finanční podpora ze strany státu byla významně navýšena.


Vážené kolegyně, vážení kolegové. V psaném textu často nevyzní přání tak upřímně, jak si člověk přeje. Přesto věřte, že vám za uplynulý rok opravdu ze srdce moc děkujeme. Vážíme si všeho, co univerzita za tuto dobu zvládla, a přejeme si, abychom k sobě – jeden k druhému – měli i nadále důvěru. Obzvlášť v dnešní době jsou kolegiální vztahy důležité a potřebné.


Za celé vedení univerzity vám přeji, aby vánoční čas byl zaslouženým odpočinkem s nejbližšími, abychom do roku 2023 vykročili hlavně s pevným zdravím, optimismem a pozitivní energií. Současně přeji nám všem, ať je příští rok rokem ukončení válečných konfliktů po celém světě. A společně s celým vedením Univerzity Karlovy se budu těšit na spolupráci a milá setkání s vámi se všemi opět v novém roce.


Za celé vedení Univerzity Karlovy

prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.

rektorka Univerzity Karlovy


22. prosince 2022, Praha

Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám