• Aktuality

Aktuality

5. prosince 2023

Univerzita Karlova patří v udržitelnosti mezi TOP 200 univerzit na světě

Univerzita Karlova byla dnes v QS World University Rankings: Sustainability – světovém žebříčku udržitelného rozvoje klasifikována na 172. místě z 1403 hodnocených vysokých škol a v Evropě na 75. místě z hodnocených 493 vysokých škol.


Hodnocení přínosu univerzit k řešení výzev trvale udržitelného rozvoje proběhlo podruhé, kdy se letos oproti loňskému roku vedle pilířů Environmental Impact (vliv na životní prostředí) a Social Impact (společenský dopad) rozšířilo nově o oblast Governance (správa). V tomto pilíři byla Univerzita Karlova hodnocena nejlépe (76. místo na světě) ze všech tří hodnocených oblastí.

 

Vedle žebříčků výzkumné excelence, v nichž Univerzita Karlova dlouhodobě v České republice obsazuje první pozici, dosahuje i úspěchů v mezinárodních (naposledy získala UK jediné dva ERC Consolidator granty v ČR) a domácích grantových a projektových soutěžích.V českém vědeckém prostředí Univerzita Karlova v posledních dnech dominovala v počtu standardních i postdoktorandských projektů, jimž přidělila prostředky Grantová agentura České republiky. Aktuální mezinárodní žebříček udržitelnosti je důležitou součástí celkové mozaiky nejen významného vědeckého působení, ale i v oblasti společenské role univerzity.

 

Univerzita Karlova považuje řešení výzev trvale udržitelného rozvoje vedle špičkové vědy a výuky za jednu ze svých prioritních oblastí, a to i za náročných podmínek, kdy například oblast energetického hospodaření významně ovlivňuje rozlehlost instituce a její působení ve stovkách budov, často památkově chráněných. V roce 2022 připravila a letos přijala Strategii udržitelného rozvoje Univerzity Karlovy: Na cestě k udržitelnosti 2030, kterápředstavuje tzv. mise a vize v této oblasti a definuje ukazatele naplňování cílů do roku 2030. Současně UK zahájila implementaci Akčního plánu, ve kterém se mimo jiné věnuje: 


  • vytvoření funkčního systému koordinátorek a koordinátorů udržitelného rozvoje z fakult, 

  • aktualizaci interních předpisů v souladu se Strategií (např. Aktualizace Strategie odpovědného veřejného zadávání UK), 

  • zahájení aktivit s cílem snižování environmentální stopy a dosažení udržitelného provozu a správy univerzity, tzn. společensky a environmentálně odpovědný přístup k vlastním aktivitám, 

  • posílení tématu udržitelného rozvoje ve vzdělávání, vědecké a výzkumné činnosti. 

 

Světový žebříček zohledňuje také oblast rovných příležitostí. Plán rovných příležitostí Univerzity Karlovy je implementován od roku 2022, pravidelně zasedá Rada pro rovné příležitosti, která je poradním orgánem rektorky. Nově byla ustanovena pozice univerzitní ombudsosoby a je vytvářen systém fakultních ombudsosob. UK se pochopitelně věnuje i zajištění sociálního bezpečí, slaďování rodinného a pracovního života, genderové dimenzi ve výzkumu či kariérnímu rozvoji, a je aktivně zapojena v rámci uskupení Coimbra Group, 4EU+ či CE7 a podílí se tak na celkové politice rovnosti a diverzity v evropském akademickém světě.


Nejen letošní kroky v oblasti trvale udržitelného rozvoje, ale i vytyčené cíle, k nimž Univerzita Karlova směřuje, kultivují akademické prostředí i její obec, a dá se očekávat, že se toto společné úsilí dále pozitivně odrazí ve výsledcích mezinárodních žebříčků. 

 

ZA SPRÁVNOST: 

Mgr. Václav Hájek 

Tiskový mluvčí UK 

Odbor vnějších vztahů 

Univerzita Karlova 

tel: +420 721 285 565

e-mail: pr@cuni.cz


Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám