• Aktuality

Aktuality


27. března 2020

Univerzita Karlova (UK) situaci ohledně šíření nemoci COVID-19 pečlivě sleduje. Akademickou obec o vývoji průběžně informuje a informace aktualizuje. UK se řídí a bude řídit doporučeními příslušných orgánů a je připravena na vývoj promptně reagovat."Jak žít spolu a s virem" - zásady pro pomoc sobě a druhým


Informační web "O koronaviru" mj. od odborníků Univerzity Karlovy a Akademie věd ČR


Aktuální výskyt onemocnění COVID-19 v ČR, důležité informace, otázky a odpovědi


Důležité kontakty


Rady odborníků mj. UK týkající se těhotenství


Krizová opatření vlády ČR ze dne 18. 3. 2020


Nařízení o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob na území hl. m. Prahy za nouzového stavu ze dne 17. 3. 2020


Usnesení Vlády České republiky k zajištění poskytování zdravotních služeb (15. 3. 2020)


Otázky a odpovědi k vyhlášení nouzového stavu: Doporučujeme návrat z rizikových zemí - Ministerstvo zahraničních věcí (13. 3. 2020)


Informace MŠMT pro vysoké školy v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem na území ČR (12. 3. 2020).


Rozhodnutí rektora k současné situaci ohledně koronaviru (12. 3. 2020)


Mimořádné opatření - uzavření základních, středních a vysokých škol od 11. 3. 2020


Informace k opatření Ministerstva zdravotnictví pro vysoké školy (10. 3. 2020)


Prohlášení Předsednictva České konference rektorů k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví ČR (10. 3. 2020)


Nonstop help linky Státního zdravotního ústavu:

+420 724 810 106

+420 725 191 367


Pro e-mailové dotazy týkající se tématu koronavirové epidemie byla ustanovena adresa a telefonní číslo +420 224 491 850 (provoz univerzitní infolinky (pondělí–čtvrtek 8–17 hod, pátek 8–16 hod).

Pokud se situace v ČR významně zkomplikuje, Univerzita Karlova se bude řídit dle pokynů příslušných orgánů a jejich nařízení.Odborné stanovisko Hygienické stanice hlavního města Prahy k návratu studentů z oblastí, kde je prokázáno šíření nemoci Covid-19


Obecně platná doporučení

České ministerstvo zdravotnictví vydalo tato základní doporučení, která se takřka shodují s těmi nastíněnými Světovou zdravotnickou organizací (WHO) a evropským i americkým centrem pro kontrolu nemocí:


  • vyhýbat se osobám, které jsou zjevně nemocné

  • dodržovat základní hygienická pravidla

  • používat dezinfekci, pokud jste v kontaktu s lidmi, kteří trpí akutními respiračními potížemi

  • vyhnout se a nezdržovat se v místech s vyšším počtem lidí

  • jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním by měli dodržovat pravidla respirační hygieny – tedy při kýchání a kašlání řádně užívat (nejlépe jednorázové) kapesníky, při kašlání a kýchání si zakrývat ústa paží či rukávem, nikoliv rukou samotnou (kapénky se mohou přenést dál)

  • zdravotníci by se měli zvláště dobře chránit, jelikož přicházejí s pacienty nejvíce do styku


Zdroj: WHO, MZ ČR, ČT24


Kde hledat aktuální informace?

Aktuální, důvěryhodné a ověřené informace ohledně nejnovějšího šíření nemoci COVID-19 (SARS-CoV-2) naleznete například na níže uvedených stránkách.


Usnesení vlády České republiky o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky


Koronavirus a pracovněprávní souvislosti (MPSV)


Aktuální situace počtu onemocnění COVID-19 podle ECDC


http://www.szu.cz/tema/prevence/aktualni-situace-poctu-onemocneni-2019-ncov-podle-ecdc


Mapa celosvětového výskytu

http://www.hygpraha.cz/dokumenty/praha--27-osob-testovanych-na-onemocneni-covid-19---situace-k-25-2-2020--8-30-hodin-4596_4596_161_1.html


Česká televize (online ČT24):

https://ct24.ceskatelevize.cz/specialy/3037207-koronavirus


Česká televize (přehled ČT):

https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/3036688-jak-moc-je-novy-koronavirus-z-ciny-smrtici-a-existuje-riziko-pro-cesko-nabizime


On-line zpravodajství o koronaviru (ČRo):

https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/rakousko-innsbruck-koronavirus-nakaza-karantena-pacienti-nemocnice_2002251345_tef


Světová zdravotnická organizace (WHO):

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses


Informace o výzkumu koronaviru (WHO):

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov


Nejnovější výzkum týkající se koronaviru (Nature):

https://www.springernature.com/gp/researchers/campaigns/coronavirus


Doporučení k cestám do zahraničí (MZV):

https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/omezeni_dopravy_koronavirus.html


Stránka proti hoaxům včetně koronaviru (AFP):

https://factcheck.afp.com/


Text: Václav Hájek, redakce

Foto: Shutterstock


Kontaktní osoby na fakultách a součástech Univerzity Karlovy


Složení týmu a kontakty (bez titulů, pozice)


Fakulta

Jméno

Email

Telefon

KTF

Eva Procházková

737 272 242

ETF

Eva Svobodová

604 535 193

HTF

Jiří Navrátil

773 791 542

PF

David Kohout

221 005 334

1.LF

Eva Žáková

606 248 810

2.LF

Milan Trojánek

728 417 055

3.LF

Jiří Beneš

603 479 070

LF PL

Dana Müllerová

606 369 999

LF HK

Jiří Manďák

777 602 677

FaF

Hana Krieglerová

495 067 429

FaF

Kateřina Duspivová

495 067 641

FF

PřF

Karel Mozr

602 740 635

MFF

Tomáš Jančák

Dana Macharová

Dana Lanková

951 551 298

951 551 254

951 551 414

PedF

Tomáš Bederka

607 860 106

PedF

Ivana Kočová

725 243 170

FSV

Ondřej Blažek

Lukáš Budín

222 112 136

222 112 254

FTVS

Radim Zelenka

603 170 774

FHS

Pavla Šínová

251 080 212

ÚJOP

N Karolinum

Petr Valo

602 450 191

ÚDAUK

C Krystal

Ú knihovna

Radka Římanová

603 912 002

CERGE

Ondřej Rydval

601 301 247


FAQ - Často kladené dotazy (27. 3. 2020)

Jak dlouho bude zrušení výuky trvat?

To bohužel nelze v současné době říci, jelikož se situace neustále vyvíjí. Výuka však není zrušena, nadále probíhá distanční formou.


Jsou otevřeny knihovny?

Přístupnost knihoven se liší podle jednotlivých fakult.


Mohu přijít na konzultaci s vyučujícím?

Obecně se doporučuje konzultovat formou e-mailu či po telefonu.


Konají se promoce?

V původních termínech ne. Všechny promoce, včetně zlatých, proběhnou v náhradním termínu, který bude včas oznámen. Pokud potřebujete svůj tištěný diplom nyní, můžete ho obdržet na studijním oddělení své fakulty.


Konají se přijímací zkoušky?

Květnové a červnové termíny konání přijímacích zkoušek, stanovené v období od 10. května (včetně) a dále, zatím pro tuto chvíli platí podle vyhlášených podmínek přijímacího řízení. Přijímací zkoušky, které se měly konat před datem 10. května, budou odloženy a jejich termín bude včas sdělen. Nicméně, v závislosti na vývoji krizové situace, může dojít k dalším změnám. O případných změnách budou fakulty vždy informovat (prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity a na webech jednotlivých fakult). 


V návaznosti na zvažované posuny maturitních zkoušek upozorňujeme, že přijímací zkoušky se mohou skládat, i když v tuto dobu ještě uchazeči nebudou mít maturitu. Tu pak mohou absolvovat před zápisem do studia na UK. Všechny termíny SCIO testů, které ještě neproběhly, byly posunuty na termíny pozdější.


Více naleznete zde https://www.scio.cz/nsz/terminy a na webových stránkách jednotlivých fakult, které výsledky SCIO testů v přijímacím řízení zohledňují.


Konají se přípravné kurzy k přijímacím zkouškám?

Tyto kurzy jsou pozastaveny. Pro více informací se můžete obrátit na referenta pro přijímací řízení dané fakulty.


Konají se kurzy v rámci celoživotního vzdělávání či Univerzity třetího věku?

Tyto kurzy jsou pozastaveny. Pro více informací se můžete obrátit na kontaktní osobu konkrétního programu.


Konají se kurzy v rámci ÚJOP?

Neprobíhá přímá výuka. Od 11. 3. do 13. 3. 2020 jsou pro studenty vyhlášeny prázdniny. Počínaje pondělkem 16. 3. 2020 bude výuka pokračovat bezkontaktním způsobem.


Necítím se dobře a nedávno jsem se vrátil/a ze zahraničí (ne ovšem z Itálie). Jak mám postupovat?

Sledujte svůj zdravotní stav, doplňujte vitamíny, dodržujte pitný režim a šetřete se, případně omezte kontakt s okolím. Pokud budete mít podezření na nákazu, kontaktujte krajskou hygienickou stanici.


Chystám se do zahraničí, ale ne do rizikové oblasti. Jak mám postupovat?

V současné situaci se doporučuje, pokud možno, vůbec necestovat – nejenom kvůli možnému přenosu viru, ale i případným budoucím karanténám. Situace se rychle mění, počet rizikových oblastí/zemí také stoupá. Sledujte aktuální informace na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR, a pokud opravdu vycestujete, doporučujeme registraci do systému Drozd.


Bude se termín zkoušek posouvat?

Předpokládáme, že státní závěrečné zkoušky proběhnou standardním způsobem po skončení mimořádných opatření. Pokud však bude nutné státní závěrečné zkoušky odložit, budou nové termíny vyhlášeny alespoň 1 měsíc před jejich konáním. V přípravě je rovněž mimořádný předpis, na základě kterého bude fakultám poskytnuta možnost konat i státní závěrečné zkoušky distanční formou, což současné předpisy neumožňují. Bude však záležet čistě na jednotlivých fakultách, zda tuto možnost využijí.


Bude se posouvat celý semestr?

Prozatím neuvažujeme o prodloužení tohoto akademického roku. V tomto ohledu byl také upraven harmonogram akademického roku 2019/20. Fakultám je zde poskytnuta možnost upravit termín zkouškového období a analogicky i možnost prodloužit výuku. Konec současného akademického roku však zůstává neměnný, tedy 30. září 2020.


Velmi rádi bychom tento akademický rok chtěli ukončit a nový akademický rok začít v co nejstandardnějším režimu.


Kdy se studenti popřípadě dozví nový termín zkoušek?

Období pro konání státních závěrečných zkoušek bude nutné zveřejnit alespoň jeden měsíc předem, přesné termíny alespoň týden předem. Období pro konání státních závěrečných zkoušek může být i delší než dva týdny.


Aktuální kontakty na pracovníky rektorátu UK


Odbor

Kontaktní linka

Centrum pro otázky životního prostředí

220 199 471

Bezpečnostní odbor

224 491 286

Ekonomický odbor

224 491 332, 224 491 331

Odbor výstavby

224 491 322, 224 491 299

Odbor veřejných zakázek

224 491 361, 224 491 734

Odbor vnitřního auditu a kontroly

224 491 509, 224 491 502

Centrum celoživotního vzdělávání

224 491 285, 224 491 679

Odbor projektové podpory

224 491 557, 224 491 399

Centrum pro teoretická studia

222 220 671

Odbor kvality vzdělávací činnosti a akreditací

224 491 288, 224 491 385

Právní odbor

224 491 363, 224 491 499

Odbor vnějších vztahů

224 491 242, 224 491 656

Odbor pro vědu a výzkum

224 491 290, 224 491 768

Ústřední knihovna

224 491 966, 224 491 370

Centrum pro přenos poznatků a technologií

224 491 508

Kvestor

224 491 316, 224 491 317

Ústav dějin UK a Archiv UK

224 491 463

Oddělení analýz a strategií

224 491 770, 224 491 522

Podatelna

224 491 742, 224 491 281

Nakladatelství

224 491 454

Odbor zahraničních vztahů

224 491 301, 224 491 710

Odbor pro studium a záležitosti studentů

224 491 803, 224 491 260

Sekretariát rektora

224 491 900, 224 491 314

Ústav výpočetní techniky

224 491 647, 224 491 555

Organizační odbor

224 491 249, 224 249 700

Správa budov a zařízení

224 491 544

Koleje a menzy

224 930 250

Personální odbor

224 491 441, 224 491 243

UK POINT

224 491 841

UK POINT - Infolinka

224 491 850


Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


ALIANCE UK


Jak k nám